Vittnesseminarium om svensk dataspelshistoria

Den 12 december ges det en unik möjlighet att få inblick i svensk spelhistoria på Tekniska museet. ”Svensk spelhistoria, 1960–1990” är temat för ett seminarium som arrangeras inom projektet ”Från matematikmaskin till IT”.

Panelen består av ett antal pionjärer som på olika sätt har anknytning till svensk dataspelshistoria: Göran Sundqvist som utvecklade Sveriges första dataspel med rörlig grafik 1960 på Saab, Håkan Sundell, svensk demoscen och hackerkultur, Bo Jangeborg, utvecklare av spelet Fairlight, Bengt Caroli, Greve Graphics, spelet Soldier One m.m., Kimmo Eriksson, spelet Stugan, Olle Johansson, spelet Stugan, Andreas Tadic, spelutvecklare Team 17 och Stefan Gadnell, spelet Backpacker.

Ett vittnesseminarium är en metod för att skapa historiskt käll-material, där man låter ett antal personer med erfarenhet inom ett visst område samtala under informella former och ledning av en moderator. Det inspelade samtalet transkriberas och görs tillgängligt för allmänheten som en källa till det förflutna.

Många av de spel som nämns kommer att finnas med i den kommande utställningen Dataspel som handlar om svensk dataspelshistoria och kultur. Utställningen kommer från ITceum i Linköping och öppnar på Tekniska museet den 19 januari 2008.

Projektet ”Från matematikmaskin till IT” är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Projektet ska samla erfarenheterna från 60 års arbete med datorer och deras föregångare i Sverige.

(2007-12-08)