Vrakdelar från 1700-talet ligger på havsbotten utanför Strömstad. Mycket pekar på att det är fartyg som den svenska flottan själv sänkte 1719 [Bohuslänningen]

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/vrakdelar-funna-utanf%C3%B6r-str%C3%B6mstad-1.2050014