Miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden

Med Stockholmskonferensen 1972 uppmärksammades på allvar miljöfrågan i världen. Men bara fem år tidigare var miljökrisen inte alls en självklarhet. Vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen och vem eller vilka satte bollen i rullning? Historikern David Larsson Heidenblad belyser händelserna som på kort tid orsakade ett radikalt skifte.