Sensationellt fynd av tidigare okänd runsten i Tjust

En tidigare okänd runsten har hittats i en åker på Hellerö gård i nordöstra Småland. Stenen restes till minne av Sigdjärv under 1000-talets första hälft. Det är många år sedan det senast påträffades en helt okänd runsten i Sverige.

– Årets fynd! Eller bättre än så, säger runologen Magnus Källström.