Sensationellt fynd av tidigare okänd runsten i Tjust

Den nyfunna runstenen vid Hellerö. Foto: Västerviks Museum

Den nyfunna runstenen vid Hellerö. Foto: Västerviks Museum

En höstdag för några år sedan plöjde lantbrukaren Lennart Larsson en av åkrarna på Hellerö gård i Västra Ed socken i nordöstra Småland. Plötsligt hakade plogen i en stor sten, närmare 2 meter lång och över 1 meter bred. Den flyttades ut till åkerns kant och blev liggande där ända tills för några dagar sedan. Familjen Larsson behövde en ny trappsten till ett uthus på gården och tänkte använda den platta stenen från åkern. Lennart for iväg med grävmaskinen, skopade upp stenen och skulle precis åka hem mot gården när han fick se något. På stenens undersida fanns runor!

Familjen Larsson kontaktade Västerviks Museum, som besiktigade stenen.

– Ett otroligt fynd! Men vi är egentligen inte förvånade. Att Hellerö var en viktig plats under yngre järnålder visste vi redan, en vikingatida silverdepå påträffades här 2006 och bara någon kilometer bort finns Vråka by med sitt stora bygravfält från yngre järnålder. Att man rest en runsten här på gården bekräftar platsens och släktens betydelse i bygden, säger arkeologen Veronica Palm.

Runologen Magnus Källström på Riksantikvarieämbetet kontaktades och redan dagen därpå kom han för att göra en första dokumentation.

– Årets fynd! Eller bättre än så, säger Källström, som bekräftar att det var många år sedan man hittade en helt okänd runsten.

Källström som är docent i nordiska språk med runstenar som specialitet kunde omgående tolka stenens inskrift. Den lyder:

kerþar raisþi : stin : þansi : at : sitiarf – faþur : sin : buanta : aykerþaR
Gerðarr ræisþi stæin þannsi at Sigdiarf, faður sin, bōanda Øygærðaʀ.
»Gärdar reste denna sten efter Sigdjärv, sin fader, Ögärds make.»

– Runslingan är ristad i ett kantföljande rundjur som biter i sin egen svans. Utformningen av rundjurets huvud talar för att stenen ska dateras till 1000-talets första hälft, säger Källström.

Mitt på stenen finns ett likarmat kors. Stenen restes alltså som ett minne över en avliden, på en ur kommunikationssynpunkt viktig plats där den kunde ses av andra i bygden, i en brytningstid då äldre traditioner mötte kristna ideal. Fyndet är av stor betydelse nationellt, men framför allt för den lokala järnåldersforskningen i Tjustbygden, i gränslandet mellan Småland och Östergötland.

Länsstyrelsen Kalmar län kommer se till att runstenen rengörs och konserveras. Stenen har en gammal spricka som måste åtgärdas för att undvika frostsprängningar.

– Ambitionen är att runstenen ska ställas upp på Hellerö och skyltas för allmänheten, säger Veronica Palm.

(2020-09-15)