Arkeologer letar massgravar i Sävar

Var finns kvarlevorna efter de cirka tusen döda soldaterna som dog i slaget vid Sävar den 19 augusti 1809? Den kommande veckan hoppas arkeologerna vid Umeå universitet få svaret genom utgrävningar på två platser där polishundar markerat.

Tusen döda soldater spridda i skogen och på åkrar i Sävar – det var troligen den syn som mötte de ortsbor som återvände till sina hem efter slaget den 19 augusti 1809. Men vad hände egentligen sedan med alla de soldater som dog i slaget vid Sävar? Begravdes de i massgravar, och var i så fall? Efterforskningarna har pågått länge med olika metoder, bland annat markprospekteringar och metalldetektor.

Hösten 2007 tog man hjälp av polishundar i försöken att lokalisera massgravarna. Hundarna markerade på två ställen och där sätter nu arkeologerna spaden i jorden.

– Utgrävningarna kan ge ny kunskap om det historiska förloppet och krigets verklighet för soldaterna såväl som för ortsbefolkningen. Frågor kring massgravar och dödade soldaters öde är tyvärr ständigt aktuella, säger Karin Viklund, föreståndare för Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet.

På torsdag den 27 augusti börjar utgrävningarna. De avslutas söndag den 30 augusti på Arkeologidagen då allmänheten erbjuds visning.

(2009-08-23)