Nyheter

Sex miljoner till digitalisering på KB

Kungliga biblioteket (KB) får sammanlagt nära sex miljoner kronor i projekt- och infrastrukturstöd av Riksbankens Jubileumsfond. Projekten handlar om att tillgängliggöra handskrifter från 1500- och 1600-talet, och om att förbättra texttolkningen av digitaliserade dagstidningar.

Tillfällig flaggdag uppmärksammar införandet av allmän rösträtt

Den 17 december 2018 är det 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har regeringen i dag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.

Riksantikvarieämbetet vill utöka sju byggnadsminnen

Riksantikvarieämbetet föreslår förändringar av sju befintliga statliga byggnadsminnen i bland annat Skara, Lund och Stockholm. För sex av dem innebär förslagen att de utökas. Det är regeringen som fattar de slutgiltiga besluten.

Flera nyupptäckta vrak undersöks kring Nationalstadsparken

Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet dyker den här veckan på flera nyupptäckta vrak kring Djurgården och Fjäderholmarna i Stockholm. Dokumentationen, den kulturhistoriska värderingen och beskrivningen av upplevelsevärdena ska spridas till allmänheten via två maritimhistoriska promenadstråk.

Nationalmuseum har öppnat igen

I dag öppnade Nationalmuseum igen efter fem års flytt, renovering och ombyggnad. Över 5 000 föremål från sex sekel visas i den nyrenoverade byggnaden som nu kan ta emot dubbelt så många besökare och visa tre gånger så mycket konst jämfört med innan. Kostnaderna uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Riddarholmsskeppet har fått en helt ny historia

Från det att 1500-talsskeppet hittades i Stockholm år 1930 har man trott att Riddarholmsskeppet varit allt från vikingaskepp till bondeseglare eller snabbseglande jakt. Ny forskning visar att det varit avsevärt större än man tidigare trott, och ett av de första svenskbyggda krigsfartygen.

Här ska Stockholm minnas Förintelsen

Fyra personer som utvisats från Sverige på 1930-talet och fallit offer för Förintelsen kan komma att tillägnas så kallade snubbelstenar. Nu är det upp till kulturförvaltningen i Stockholm att bestämma om de ska placeras ut eller ej. [DN]

Mynt avslöjar den medeltida gudstjänsten

De tusentals mynt som hittats under golvplankorna i skandinaviska kyrkor genom åren ger forskarna nya insikter i hur kyrkobesöken såg ut under medeltiden. [Aftonbladet]

“Kyrkorna i bättre skick än någonsin”

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag analyserat vilken effekt den kyrkoantikvariska ersättningen haft för det kyrkliga kulturarvet sedan staten och Svenska kyrkan skildes åt år 2000. En slutsats är att de svenska kyrkomiljöerna troligtvis är i bättre skick än någonsin.

Historiedagarna har invigts i Visby

I dag invigdes De svenska historiedagarna i Visby. Temat för årets arrangemang är “Gotland – ön i Östersjöhistoriens mitt” och historiedagarna pågår under tre dagar.

Cliopriset till Sari Nauman

Vid invigningen av De svenska historiedagarna i Visby tilldelades historikern Sari Nauman Cliopriset 2018 för sin avhandling om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520–1718. 

Sagas bad slutade med ett spektakulärt fynd

Åttaåriga Sagas bad i sjön Vidöstern i Småland i somras har gett eko hos arkeologer. Det svärd hon plötsligt kände då hon lekte i vattnet har visat sig vara från järnåldern. [SVT Nyheter Jönköping]

Unik senmedeltida bebyggelse har hittats i Lödöse

En unik stadsmiljö från det medeltida Lödöse har hittats i samband med en arkeologisk undersökning. Det undersökta området visar lämningar från en mycket outforskad tidsperiod ur Lödöses historia.

Två ångfartygsvrak undersöks utanför Gotland

Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet dyker nu vid två 1800-talsvrak utanför Gotland. Dokumentationen, den kulturhistoriska värderingen och beskrivningen av upplevelsevärdena kommer att ligga till grund när länsstyrelsen ska besluta om vraken ska fornlämningsförklaras.

Museer får 11 miljoner till hållbarhetssatsningar

I en unik satsning på svenska museer har Formas forskarråd beslutat att dela ut drygt 11 miljoner kronor till sex museer för att de ska förmedla kunskap om forskning och hållbarhetsmålen. Museerna som beviljas medel finns i Örebro, Västerås, Norrköping och Stockholm.

Hans Järtas medalj till tre pristagare

I samband med att Riksarkivet firar 400 år delas Hans Järtas medalj ut till tre personer: Karin Bojs, Johan Hirschfeldt och Elisabeth Thorsell. Medaljen delas ut till ”en person, i första hand utanför den statliga arkivorganisationen, som gjort väsentliga insatser för att främja arkivverksamheten i riket”.

Universitetskurs om att göra historiska dokumentärer

Vårterminen 2019 ger Högskolan Dalarna en ny kurs med namnet “Berätta med film om kulturarv och historia”.  Kursen leds av Maja Hagerman och ska visa hur arkivfilm, arkivfoto, ljudinspelningar, historiska dokument, och äldre miljöer och föremål kan användas i filmiskt berättande.

Unik ärkebiskoplig sigillstamp hittad på Biskops-Arnö

En unik sigillstämpel från 1300-talet som tillhört ärkebiskopen Petrus Philippi har hittats på Biskops-Arnö. Fyndet gjordes av arkeologer i samband med att en ny ledning skulle dras på ön. På Mälarön Biskops-Arnö fanns under medeltiden en borg, som fungerade som ärkebiskoparnas sommarresidens.

Överläggning om museiutveckling

Sveriges Museers styrelse och ledningen för Riksantikvarieämbetet har träffats för en överläggning inför framtida samverkan och satsningar. Sedan den 1 juni 2017 har Riksantikvarieämbetet ett utvidgat ansvar inom museiområdet.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon prisas

Projektledarna för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg, får 2018 års Humtankpris. De har “på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort 1 000 svenska kvinnor och deras insatser inom konst, vetenskap och politik, från medeltid till nutid”, skriver juryn.

Annonser

Annonser

Låt inte en historia av dåliga lån förstöra för dig! Samla lånen hos Lånemäklaren!
Ticketmaster - biljetter till de bästa evenemangen
slotsify.com

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3886 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!