Nyheter

Birka – ett hotat världsarv?

Birka – ett hotat världsarv?

Världsarvet Birka är hotat, enligt arkeologer vid Stockholms universitet. De ser oroande tecken på bristande tillsyn och brist på långsiktigt skydd, och hoppas nu att Kulturdepartementet agerar och tar på sig huvudansvaret för Birka. [Kulturnytt]

Västernorrlands museum drar ner på personal och utställningar

Västernorrlands museum drar ner på personal och utställningar

Nu görs neddragningar på Västernorrlands Museum för att klara ekonomin. 7,5 tjänster tas bort inom pedagogik, Kulturarvs-IT, utställningsproduktion och ekonomi. Antalet tillfälliga utställningar i museibyggnaden kommer att minskas till förmån för att bygga om och digitalisera basutställningar.

Arkeologer gräver fram dold medeltidskyrka i Dalsland

Arkeologer gräver fram dold medeltidskyrka i Dalsland

Den 24–28 juni kommer arkeologer från Lödöse museum att undersöka ett av Dalslands största historiska mysterium: ruinerna av Edsleskogs gamla kyrka. I dag används platsen en kyrkogård och inga murar är synliga ovan mark, men förhöjningar i marken ger tydliga indikationer på var kyrkans murar ligger.

Kommunalråd riskerar fängelse för fornminnesbrott

Kommunalråd riskerar fängelse för fornminnesbrott

Vänersborgs kommunalråd Bo Carlsson (C) åtalas återigen för fornminnesbrott. Han misstänks vara ansvarig för markarbeten på åkermark där det finns fornlämningar.  År 2017 dömdes Carlsson för brott mot kulturmiljölagen sedan han grävt bort en fornlämning med grävmaskin.

Allt färre anställda på svenska museer

Allt färre anställda på svenska museer

År 2018 nådde det totala antalet avlönade anställda på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Antalet museibesök fortsätter också att minska.

“Ingos” bälte restaureras när kulturarvsprojekt får bidrag

“Ingos” bälte restaureras när kulturarvsprojekt får bidrag

138 000 kronor till restaurering av tungviktsboxaren Ingemar Johanssons världsmästarbälte, 153 000 kronor till renovering av historiska lekmiljöer vid Norrbyskärs museum i Hörnefors och 200 000 kronor för att reparera ångfartyget Tomten i Dalarna. Det är några av de 112 kulturarvsprojekt som har beviljats stöd från Riksantikvarieämbetet.

Kungen invigde nya Livrustkammaren

Kungen invigde nya Livrustkammaren

I dag invigdes Livrustkammarens nya permanenta utställning av kungen och drottningen. Vid den högtidliga ceremonin deltog även kulturminister Amanda Lind.

Vikingaföremål tillbaka i Sverige efter världsturné

Vikingaföremål tillbaka i Sverige efter världsturné

Nu är 450 vikingaföremål som varit på världsturné i sju år tillbaka på Historiska museet i Stockholm. Nästa år öppnas en ny vikingautställning, som blir en av världens största, med fler än tusen originalföremål.

En halv miljard till det kyrkliga kulturarvet

En halv miljard till det kyrkliga kulturarvet

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2020 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Under 2019 inträffar en så kallad kontrollstation, när staten utvärderar systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen.

Göteborgarnas historiefrågor blir film

Göteborgarnas historiefrågor blir film

Byggdes Göteborg verkligen i ett träsk? Vem var biskopen i Biskopsgården? Och varför finns det ingen spårvagn nummer 12? Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 efterlyses göteborgarnas frågor om Göteborgs historia. Tio frågor får svar i videoserien ”Hur hamnade vi här?” som sänds i sociala medier i höst.

Tre års fängelse för stölden i Strängnäs domkyrka

Tre års fängelse för stölden i Strängnäs domkyrka

En 26-årig man dömdes i dag till tre års fängelse för delaktighet i stölden från Strängnäs domkyrka sommaren 2018. I februari dömdes en 22-åring till fyra år och sex månaders fängelse för stölden av begravningsregalier som värderats till 65 miljoner kronor.

Stadsarkivet Liljeholmskajen invigdes i dag

Stadsarkivet Liljeholmskajen invigdes i dag

I dag invigde Stockholms stad det nya Stadsarkivet Liljeholmskajen som ska bli ett centrum för kunskap om stadens bebyggelsehistoria och bebyggelseutveckling. Lokalerna är anpassade för att rymma 100 000 meter arkiv, däribland 3,5 miljoner kartor och ritningar över byggnader, gator och parker i Stockholm.

Hittade plåtmynt från 1700-talet – får 100 000 kronor

Hittade plåtmynt från 1700-talet – får 100 000 kronor

Riksantikvarieämbetet har beslutat om inlösen av 21 kopparplåtmynt som hittades i Kristianstad 2004. Ersättningen har bestämts till 100 000 kronor och tillfaller familjen som hittade 1700-talsmynten vid markarbeten på tomten.

Sju sjöhistoriska stjärnor stöttas

Sju sjöhistoriska stjärnor stöttas

Sjöhistoriska museet delar ut 1 miljon kronor till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande fartygens träskrov stått i särskilt fokus. Tre segelfartyg får pengar till sina skrovreparationer. Årets största bidragssumma går till ångfartyget Färjan 4 i Göteborg som står inför en mycket omfattande ångpannerenovering.

Det nya Judiska museet har öppnat

Det nya Judiska museet har öppnat

Den 6 juni öppnade Judiska museet igen, den här gången i Stockholms äldst bevarade synagoga i Gamla stan. Den gamla synagogan blir utgångspunkten för det nya Judiska museet att berätta om judiskt liv i Sverige under nästan 300 år.

Nationalmuseum larmar på nytt om skenande kostnader

Nationalmuseum larmar på nytt om skenande kostnader

Nationalmuseum fortsätter brottas med ekonomiska problem. Nu begär man tillåtelse att överskrida årets budget med nära 49 miljoner kronor. Myndighetens betalningsförmåga på kort sikt beskrivs som ”ansträngd”. [DN]

Så skapades den svenska demokratin – mot alla odds

Så skapades den svenska demokratin – mot alla odds

Ekonomhistorikern Erik Bengtsson slår hål på myten om Sverige som ödesbestämt att bli demokratiskt. Många tror att den svenska jämlikheten vilar på en tradition av samförstånd och självständiga bönder. I stället visar Bengtsson hur bland annat nykterhetsrörelsens starka organisationskultur la grunden till det svenska folkhemmet.

Neddragningar på Västernorrlands museum

Neddragningar på Västernorrlands museum

Anslagen till Västernorrlands museum i Härnösand räcker inte till och det kommer därför att göras neddragningar både av personal och verksamhet. Det meddelade museiledningen i dag.

Stora historiepriset till Annika Sandén

Stora historiepriset till Annika Sandén

Stora historiepriset på 50 000 kronor går i år till Annika Sandén, docent i historia vid Stockholms universitet. Sandén har skrivit ett flertal artiklar och böcker, såväl akademiska som populärvetenskapliga, och hon får priset för sin förmåga att nå ut till en bredare allmänhet så att historisk forskning och kunskap kommer fler till del.

Lösningen på hållbarhetsproblemen kan finnas i historien

Lösningen på hållbarhetsproblemen kan finnas i historien

Det går att dra lärdomar av att studera hur tidigare kulturer reagerat på exempelvis klimatförändringar. Det anser arkeologen Christian Isendahl som är huvudredaktör för en ny antologi som fokuserat på vilka lärdomar vi idag kan dra av att titta på de långa perspektiven.

Annonser

Annonser

slotsify.com
Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • 1902 Den 27 juni 1902 anlände Sven Hedin till Stockholm efter att ha gjort sin andra stora expedition i Asien.