Nyheter

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras

Samtliga svenska böcker, tidningar och tidskrifter från 1400-talet fram till i dag ska göras digitalt tillgängliga. Det är målet med en avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Vetenskapsradion Historia fyller 20 år

Vetenskapsradion Historia fyller 20 år

I januari år 2000 sändes det allra första avsnittet av Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio. Två decennier och nära 900 program senare firar programledaren Tobias Svanelid att hans program fyller 20 år.

“Rädda Arbetar­rörelsens arkiv och bibliotek!”

“Rädda Arbetar­rörelsens arkiv och bibliotek!”

“I en tid då arbetarrörelsen är på reträtt och krafter som ifrågasätter forskning tar ton är det ett särskilt olyckligt beslut att säga upp all personal på Arbetarrörelsens bibliotek”, skriver 378 forskare, debattörer och folkrörelseaktiva i ett upprop i Arbetet.

Kampen om Jönköpings privilegiebrev fortsätter

Kampen om Jönköpings privilegiebrev fortsätter

Tvisten om Jönköpings privilegiebrev fortsätter. Jönköpings kommun meddelade i december att man är beredd att gå till domstol för att få behålla privilegiebrevet för Jönköping från 1284 och Grännas privilegiebrev från 1652. Riksarkivet välkomnar en rättslig prövning. [SVT Nyheter Jönköping]

Sveriges museers forskningsnätverk möts i Lund

Sveriges museers forskningsnätverk möts i Lund

Den 23–24 januari arrangeras en konferens för nätverket Forskning vid Museer på Kulturen i Lund. Ett 50-tal anställda från museer, universitet och Riksantikvarieämbetet ska diskutera forskningens betydelse för museernas roll i samhället och försöka hitta fler vägar till samarbete.

Hittade bronsålderssvärd – får ersättning efter 66 år

Hittade bronsålderssvärd – får ersättning efter 66 år

När en man badade i Svartån i Tranås 1953 hittade han ett svärd. Svärdet daterades till 1500–1100 f.Kr. och enligt Riksantikvarieämbetet har det bidragit med ovärderlig kunskap. 66 år senare får mannen en hittelön på 25 000 kronor från staten. [SVT Nyheter Jönköping]

Kulturarv och historia i fokus på ny filmutbildning

Kulturarv och historia i fokus på ny filmutbildning

Filmskaparen och författaren Maja Hagerman har under ett år varit kursansvarig för “Berätta med film om kulturarv och historia” på Högskolan i Dalarna. Kursen genomförs på distans med 30 personer i varje klass. Nu arbetar Hagerman med att ta fram en fortsättningskurs. [Kulturnytt i P1]

Släktforskningens dag med officerare och soldater som tema

Släktforskningens dag med officerare och soldater som tema

Lördagen den 18 januari firas Släktforskningens dag. Runt om i landet har släktforskarföreningar planerat aktiviteter med föreläsningar, öppna hus, dna-caféer och annat. Årets tema är “Officerare och soldater – deras liv och bostäder”.

Var med och utse Årets bok om svensk historia 2019

Var med och utse Årets bok om svensk historia 2019

Vilken bok tycker du ska bli Årets bok om svensk historia 2019? Nättidningens läsare bjuds återigen in att rösta fram förra årets bästa, viktigaste, mest läsvärda eller mest efterlängtade bok om svensk historia.

Stadig ökning av museibesök i hela landet

Stadig ökning av museibesök i hela landet

Totalt gjordes 18,5 miljoner museibesök under 2019. Mer än hälften av landets museer hade fler besök under 2019 än året innan och den totala besökssiffran har gått upp med 9 procent. Det visar organisationen Sveriges Museers sammanställning av medlemmarnas besökssiffror.

Selmas Lagerlöfs Mårbacka behöver renoveras

Selmas Lagerlöfs Mårbacka behöver renoveras

Selma Lagerlöfs hem är i behov av renovering. Stiftelsen som äger och driver Mårbacka i Värmland har ansökt om 250 000 kronor i bidrag för renoveringen hos länsstyrelsen. [P4 Värmland]

Förslag om historiskt museum på Öland

Förslag om historiskt museum på Öland

Öländska fornfynd hör hemma på Öland. Det anser en lång rad tunga aktörer som har skickat en skrivelse till museimyndigheten Statens historiska museer. Målet är ett lokalt historiskt museum vid Ekerum på Öland. [P4 Kalmar]

Regeringen undersöker länsmuseernas förutsättningar

Regeringen undersöker länsmuseernas förutsättningar

Regeringen ger Riksantikvarieämbetet i uppdrag att göra en genomlysning av de regionala museernas förutsättningar. Det välkomnas av Länsmuseernas samarbetsråd, som larmat om situationen. [SVT Nyheter]

Årets mest lästa historiska nyheter

Årets mest lästa historiska nyheter

Ett okänt 1500-talsrum i Göteborg, en orörd 1970-talslägenhet i Stockholm och ett 1590-talsvrak vid Kungsträdgården var de mest lästa nyheterna på Nättidningen Svensk Historia under 2019.

“Rökstenen restes av rädsla för klimatkatastrof”

“Rökstenen restes av rädsla för klimatkatastrof”

Flera uttryck på Rökstenen antyder att inskriften handlar om strider och forskare har i över hundra år försökt koppla inskriften till krigiska bragder. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt har nu kommit fram till att runorna istället handlar om kampen mellan ljus och mörker, värme och kyla, liv och död.

Konstvetare ny preses i Kungl. Vitterhetsakademien

Konstvetare ny preses i Kungl. Vitterhetsakademien

Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, tillträdde vid årsskiftet som ny preses i Kungl. Vitterhetsakademien. Han efterträdde professor Anders Cullhed och valdes in i Vitterhetsakademien som arbetande ledamot 2013.

Besöksrekord för Sveriges två största museer

Besöksrekord för Sveriges två största museer

Vasamuseet har för första gången tagit emot fler än 1,5 miljoner besökare under ett år. Hela 1 532 779 personer besökte museet under 2019. Även det intilliggande Skansen satte nytt besöksrekord förra året: 1 434 482 gäster. 

Arkeologerna kommer inte att räcka till för Ostlänken

Arkeologerna kommer inte att räcka till för Ostlänken

Alla landets fältarkeologer kommer att behövas vid utgrävningarna för Ostlänken och frågan är om ens det räcker. Den 16 mil långa järnvägssträckan mellan Järna och Linköping har visat sig innehålla fler fornlämningar än vad man tidigare har trott. [P4 Östergötland]

101 svenska museer på Twitter

101 svenska museer på Twitter

Moderna Museet är det svenska museum som har flest följare på Twitter. Därefter kommer Nordiska museet, Historiska museet och Tekniska museet. Det visar Nättidningen Svensk Historias sammanställning av svenska museer på Twitter.

Annonser

Dagens datum

Den 28 januari 2002 dog författaren Astrid Lindgren.