Böcker

Lunds uppkomst

I antologin Vägen till Lund får vi följa det lokala och internationella politiska spelet kring grundläggandet och utvecklingen av vad som blev det medeltida Danmarks ärkebiskopssäte och landets största myntort. Människorna, både de fria och de ofria, nås genom gravfynd, keramik och moderna analysmetoder.

Den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850

De svenska bönderna har haft en unikt stark ställning jämfört med sina europeiska gelikar, och under 1800-talet klev de fram och blev en drivande kraft i den svenska samhällsutvecklingen. Framgångarna skapade rikedomar och de nyrika hemmansägarna investerade sina växande tillgångar i storslagna, ofta herrgårds­liknande gårdar som i dag står som monument över den agrara revolutionen och den svenske bondens storhetstid.

Minnet av Narva

Slaget vid Narva den 20 november 1700 är en av den svenska krigsmaktens mest berömda segrar. Minnet av Narva ger perspektiv på det kulturarv som krigsbytet från Narva utgör, hur berättelsen om slaget har förändrats över tid och fått olika betydelser – inte minst genom de sätt slaget kommit att användas i krigspropaganda.

Demokratins genombrott i Sverige

För hundra år sedan stod Sverige vid ett vägskäl. Motstridiga rörelser möttes och tiden tog en ny riktning. Ur revolution och världsbrand föddes demokratin och det moderna samhället, men också tankar som ledde till diktatur och världskrig. Sverige gick från revolter och uppror till ett genombrott för parlamentarismens principer. Här porträtteras tolv personer som på olika sätt var en del av denna dramatiska period.

Norden under andra världskriget

Boken Norden under andra världskriget – hotet från Stalin och Hitler lyfter fram flera kända och okända aspekter av hur Norden drabbades under andra världskriget. I tretton kapitel skriver en rad militärhistoriker om det som ägde rum i Norden under de dramatiska åren 1939–1945,

Stockholms parker förr och nu

Parkhistoriken Vårt gröna Stockholm en guldgruva till parkvetande och en guide för att hitta till alla smultronställen i parker och naturområden. Boken presenterar också hur parker och grönområden planerats och utvecklats från 1600-talet fram till våra dagar.

Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820

Boken Hennes snilles styrka undersöker änkor som var grosshandlare i Stockholm och i Åbo mellan åren 1750 och 1820. Bland dessa änkor fanns de som lyckades mycket väl med sina affärer. Några var mer välbeställda när de själva gick bort än vad deras män hade varit. Men de flesta drev rörelser som var medelstora.

Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget

De dramatiska fältslagen under tidigmodern tid har helt dominerat historieskrivningen om krig. Men det var dock mindre skärmytslingar som i hög präglade de karolinska soldaternas och officerarnas vardag. I vilka sammanhang uppstod dessa strider och vem deltog i dem?

Svensk industris framväxt 1864–1914

I boken skildras industrialiseringens genombrott och omvandlingen av finansmarknaden samt handelns och transportväsendet omvandling efter införandet av allmän näringsfrihet 1864.

Statsfrun Ebba Hochschild

Ebba Hochschild umgicks i kretsarna kring hovet och 1908 utnämndes hon till drottning Victorias statsfru. Som drottningens förtrogna fick hon följa med på resor till bland annat Rom och Capri och delta i glamorösa statsbesök och slottsbaler.

Drömmar och vardagsliv i köket under 1900-talet

Köket brukar kallas hemmets hjärta. Det är platsen för hemmatillvarons mest basala sysslor, som matlagning, ätande och vardagligt familjeliv. Boken Köket är resultat av en seminarieserie om kökets historia som bedrivits vid Nordiska museet. Utifrån museets samlingar av föremål, litteratur och arkivalier har elva forskare undersökt köksrummets förändring från 1870-talet fram till vår egen tid.

Omsorg om fattiga barn i Göteborg 1800–1850

Fattiga barn är ofta osynliga i historieskrivningen. Doktor Dubb dikterar är en undersökning av hur man i Göteborg från sekelskiftet 1800 och femtio år framåt under växlande konjunkturer och i skuggan av en samtida livlig rikspolitisk fattigdomsdebatt försökte rent praktiskt hjälpa, omhänderta och fostra fattiga barn med syftet att rädda dem undan svält och tiggeri.

Reklam och propaganda i Sverige på 1930-talet

I denna bok undersöks reklamen som påverkansform och hur den relaterade till andra former av påverkan i Sverige under 1930-talet; ett decennium under mellankrigstiden, klämt mellan depression och krigshot, men också en tid av utveckling av näringsliv och reklam.

Människor och makter i Gamla Uppsala

Historien om Gamla Uppsala har alltid handlat om sveakungar, hednatempel och offerfester. Men när ett järnvägsspår skulle byggas hittade arkeologer tillfälle ett hundratal hittills okända hus, gravar och offerplatser som satte in Gamla Uppsala i ett större historiskt sammanhang.

400 års minnesbilder ur arkiven

Den 16 oktober 1618 inrättades Riksarkivet genom en kansliordning skriven av Axel Oxenstierna. Riksarkivets årsbok 2018 visar upp 400 års arkivhistoria genom att de enskilda årtalen illustreras med bilder och korta texter som visar källornas rikedom.

Vin & Sprit 1917–2008

Det statliga monopolbolaget Vin & Sprit var under större delen av 1900-talet det enda bolag i Sverige som fick tillverka, importera och distribuera rusdrycker. Under senare delen av 1900-talet lyckades bolaget genomföra en enastående resa på en internationell marknad – med Absolut Vodka som motor.

Romska liv och platser

I Romska liv och platser möter vi svenska romer som har levt i läger och en mängd romska platser som avslöjar ett dolt kulturlandskap i Stockholm. Boken bygger på levnadshistoriska intervjuer med svenska romer, äldre kartmaterial, fotografier, reportage och ett omfattande arkivmaterial.

Perspektiv på Nyköpings äldsta historia

Den nya köpingen resultatet av de storskaliga arkeologiska undersökningar inom kvarteret Åkroken i Nyköping 2010–2011. De välbevarade bebyggelselämningarna och de tusentals föremålsfynden som tillvaratogs berättar om liv och livsvillkor för generationer av Nyköpingsbor under medeltid och nyare tid.

Agda Rössel – från banvaktstugan till FN-skrapan

Agda Rössel var fel. Fel samhällsklass, fel utbildning, fel kön. När hon utnämndes till världens första kvinnliga FN-ambassadör 1958 blev det upprorsstämning på UD, debatt i riksdagen och smutskastning i pressen. Trots motvinden, och ett privatliv präglat av tragik, arbetade Rössel framgångsrikt för Sverige i decennier.

Birgit Nilsson – från Västra Karup till Metropolitan

Birgit Nilsson var en av 1900-talets mest uppburna operasångerskor. Hon hade en unik röst, var omskriven, omsusad och världsvan. Detta är den första biografin om Birgit Nilsson på svenska och den ges ut med anledning av att det i år är hundra år sedan hon föddes. Det är en personligt skriven bok om en hårt arbetande sångerska, skriven av en närstående vän, elev och kollega.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3844 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 21 juli 1980 ryckte de första 29 kvinnliga värnpliktiga in på flygflottiljen F16 i Uppsala.