Böcker

En biografi över Selma Lagerlöf

En biografi över Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf – folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av Nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner. Anna-Karin Palm skriver med författarens blick på Lagerlöf.
Guttormarna

Guttormarna

Guttormsläkten har sitt ursprung i Gärdsnäs by i norra Tjust härad i Småland. Under 1600-talet hade släkten en ledande ställning bland allmogen i Tryserums och Hannäs socknar och hedrades med en lång rad förtroendeuppdrag. I Guttormarna – adel, präster, borgare och bönder dokumenteras släkten från början av 1500-talet fram till våra dagar.
Vietnamkriget och de svenska diplomaterna

Vietnamkriget och de svenska diplomaterna

Vad visste egentligen den svenska regeringen om Vietnamkriget medan det pågick? Hur gick det till när kriget omtolkades från en intern angelägenhet i ett fjärran land till en världsomspännande kamp mot ”våld, hat och terror”, i vilken man föreställde sig att Sverige hade en viktig roll att spela? Dessa frågor analyseras av militärhistorikern Gunnar Åselius.
En tonårsdagbok från Grödinge 1874–1880

En tonårsdagbok från Grödinge 1874–1880

Elin Sirenius (1857–1956) bodde alla somrar på Nolinge gård i Grödinge socken i Botkyrka kommun tillsammans med sina föräldrar och tre yngre systrar. Fadern var grosshandlare och vintertid bodde familjen i Göteborg. Dagboken börjar 1874 när Elin är sexton år och slutar när hon gifter sig 1880. De små handskrivna häftena ger en livfull bild av livet i Grödinge från en tonårsflickas perspektiv.
Hugo Tamm – den motvillige industrialisten

Hugo Tamm – den motvillige industrialisten

Hugo Tamm (1840–1907) blev tidigt en stor ägare i flera stora svenska industriföretag: Husqvarna Vapenfabrik, Iggesunds Bruk och Österbybruk. Han blev ägare genom arv och för att hjälpa släktingar snarare än intresse eller kunskap om industri, men lärde sig vad som krävs av en huvudägare i företag och mot slutet av 1800-talet var hans företagsgrupp en av de största och mest betydande i Sverige.
Adelskalendern 2019

Adelskalendern 2019

Hugo Tamm (1840–1907) blev tidigt en stor ägare i flera stora svenska industriföretag: Husqvarna Vapenfabrik, Iggesunds Bruk och Österbybruk. Han blev ägare genom arv och för att hjälpa släktingar snarare än intresse eller kunskap om industri, men lärde sig vad som krävs av en huvudägare i företag och mot slutet av 1800-talet var hans företagsgrupp en av de största och mest betydande i Sverige.
Kung Knut Eriksson och penningarna

Kung Knut Eriksson och penningarna

2019 års upplaga av Sveriges ridderskap och adels kalender är den 108:e sedan den första matrikeln över den svenska adeln började att ges ut år 1854. Adelskalendern 2019 redovisar de 661 ätter som ännu fortlever av de över 3 000 som introducerats på Riddarhuset genom århundradena. Ätterna presenteras med vapen, historik och personuppgifter.
Sockenbarnet August Theodor och hans samtid

Sockenbarnet August Theodor och hans samtid

Vid tiden för Knut Erikssons död 1196, eller något senare, begravdes en ung man med en mängd silvermynt i Skänninge. Myntfyndet är ur flera perspektiv ett viktigt bidrag till vår tidigmedeltida historia, och i boken beskrivs alla mynt funna i graven, dessutom alla kända penningar utgivna under kung Knuts regering,
Rosenlunds herrgård

Rosenlunds herrgård

I boken Spår av ett liv får vi möta en pojke som på 1860-talet blev sockenbarn i Lovö socken väster om Stockholm: August Theodor Blomqvist. Hela sitt liv levde han på platser i Stockholms närhet. I berättelsen relateras hans livsöde till större samhällsförändringar i Sverige och Stockholm under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.
Den moderna svenska spelbranschen

Den moderna svenska spelbranschen

Mot slutet av 1700-talet etablerade familjen Posse herrgården Rosenlund strax öster om Jönköping. I boken ger experter på Jönköpings läns museum sina perspektiv på herrgårdsmiljön genom tiderna. Genom ­arkeologiska utgrävningar, sökande i arkiv, byggnadsarkeo­logiska undersökningar, kart­studier och samtal med tidigare ägares släktingar visas en ny bild av herrgården.
Bromma flygplats

Bromma flygplats

Svenska företag har under 20 års tid tillhört världens mest innovativa inom det som kallas för online gaming. Dessa företags utmaningar och trassliga väg till framgång skildras i boken Den moderna svenska spelbranschen.
Daljunkern och Nils Sture

Daljunkern och Nils Sture

År 1936 invigdes Sveriges största och modernaste flygplats: Bromma flygplats. Här berättas flygplatsens historia, alltifrån planering, arkitektförslag och vad som hänt under decenniernas gång. Bromma flygplats har en känslomässig betydelse för resenärer, flygentusiaster och kulturhistoriker, men ger inte riktigt samma positiva återsken hos närboende i villor och flerfamiljshus.
Kompetens i museisektorn

Kompetens i museisektorn

År 1527 framträdde i Dalarna en ung man som uppgav sig vara Nils Sture, äldste son till den tidigare riksföreståndaren Sten Sture d.y. Hans mål var att störta Gustav Vasa, men revoltförsöket misslyckades. Han fängslades senare i Rostock, dömdes till döden och avrättades för uppror och för att ha uppträtt under falsk identitet. I denna skrift undersöks om den s.k. Daljunkern var en bedragare eller den han uppgav sig för att vara.
Oscar II fort

Oscar II fort

Mot slutet av 1700-talet etablerade familjen Posse herrgården Rosenlund strax öster om Jönköping. I boken ger experter på Jönköpings läns museum sina perspektiv på herrgårdsmiljön genom tiderna. Genom ­arkeologiska utgrävningar, sökande i arkiv, byggnadsarkeo­logiska undersökningar, kart­studier och samtal med tidigare ägares släktingar visas en ny bild av herrgården.
Nazismen i flottan och örlogsstaden Karlskrona

Nazismen i flottan och örlogsstaden Karlskrona

Oscar II fort utanför Göteborg byggdes 1899–1907. Fortet. Boken om Oscar II fort berättar om tillkomsten och hur fortet fungerade under de två världskrigen. Men här finns också berättelsen om officerarna, manskapet och beväpningen.
Husbyggande i Östra Mellansverige 750–1100

Husbyggande i Östra Mellansverige 750–1100

Den gängse bilden är att Karlskrona alltsedan 1930-talet varit ett fäste för nazismen i Sverige, och att de nationalsocialistiska idéerna först fick spridning genom officerare i den svenska flottan. Historikern Harry R:son Svensson anser att detta inte stämmer och att det är en myt att Karlskrona skulle ha varit ett nazistfäste.
Churchills attentat i Sverige

Churchills attentat i Sverige

Årtusendens byggnadssätt med inre rader av bärande stolpar avlöstes under vikingatiden successivt av hus med bärande ytterväggar, först med ramverk och senare med knuttimring. Boken beskriver och analyserar dessa förändringsprocesser i Östra Mellansverige under perioden 750–1100.
Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Hugo Tamm (1840–1907) blev tidigt en stor ägare i flera stora svenska industriföretag: Husqvarna Vapenfabrik, Iggesunds Bruk och Österbybruk. Han blev ägare genom arv och för att hjälpa släktingar snarare än intresse eller kunskap om industri, men lärde sig vad som krävs av en huvudägare i företag och mot slutet av 1800-talet var hans företagsgrupp en av de största och mest betydande i Sverige.
Stadsbilden i Göteborg under hundra år

Stadsbilden i Göteborg under hundra år

2019 års upplaga av Sveriges ridderskap och adels kalender är den 108:e sedan den första matrikeln över den svenska adeln började att ges ut år 1854. Adelskalendern 2019 redovisar de 661 ätter som ännu fortlever av de över 3 000 som introducerats på Riddarhuset genom århundradena. Ätterna presenteras med vapen, historik och personuppgifter.
Så bodde officerarna

Så bodde officerarna

Elin Sirenius (1857–1956) bodde alla somrar på Nolinge gård i Grödinge socken i Botkyrka kommun tillsammans med sina föräldrar och tre yngre systrar. Fadern var grosshandlare och vintertid bodde familjen i Göteborg. Dagboken börjar 1874 när Elin är sexton år och slutar när hon gifter sig 1880. De små handskrivna häftena ger en livfull bild av livet i Grödinge från en tonårsflickas perspektiv.

Annonser

Dagensdatum

  • Den 24 augusti 1904 dödförklarades den försvunne upptäcktsresanden Salomon August Andrée.