Böcker

Revolutionen 1809

Revolutionen 1809

År 1809 förändrades Sverige i grunden. Finland var förlorat och kung Gustav IV Adolf avsattes i en statskupp. En ny grundlag antogs och 1809 års idéer om maktdelning kom att bygga det moderna Sverige men tillfälligheter och känslor styrde skeendet i lika hög grad som politisk logik. Revolutionen 1809 handlar om svenska historiens kanske allra mest spännande drama. I centrum står överstelöjtnant Georg Adlersparre – rebellen som förvandlade Sverige.

Släktforska i polis- och fängelsearkiv

Släktforska i polis- och fängelsearkiv

Fängelser, hospital, sinnessjukhus, barnhem och alkoholistanstalter är exempel på institutioner där tusentals människor under de senaste århundradenas historia tillbringat längre eller kortare perioder i sina liv. För den person- och släkthistoriskt intresserade utgör de arkiv som dessa inrättningar lämnat efter sig en guldgruva som i många fall kan hjälpa till att rekonstruera förfädernas levnadsförlopp.

Matros Granströms äventyr på de sju haven 1914–1915

Matros Granströms äventyr på de sju haven 1914–1915

Fullriggaren Alcides seglade runt jorden under brinnande världskrig. Under en häftig storm spolades en svensk matros överbord, men en stor våg spolade honom upp på däck igen. Så har det har berättats i en västerbottnisk släkt i över hundra år tills Lars Berge bestämde sig för att undersöka vad som egentligen hände med hans morfars far.

Svindersvik

Svindersvik

Svindersvik i Nacka utanför Stockholm är en välbevarad 1700-talsmiljö mitt i storstaden. Den är varken herrgård eller slott utan ett av Sveriges äldsta sommarnöjen. Boken berättar om huvudbyggnaden, köksflygeln, festpaviljongen, trädgården och också om de många familjer och gäster som har vistats här under årens lopp.

Historien om Sverige

Historien om Sverige

“Det är en spännande berättelse hur detta en gång så karga land vid Europas norra iskant kunde bli ett av jordens rikaste, mest demokratiska och mest utvecklade länder. Därför har jag nu i ett enda band försökt skriva historien om detta land där krig ofta varit det normala, där fred var undantaget och om detta folk som överlevt alla svårigheter, dramatiska klimatförändringar, långa perioder av svält och förödande epidemier, som ändå aldrig slutat drömma, skapa och bygga och som i dag är med om att planera och forma Europas framtid”, skriver Herman Lindqvist.

Sultanens sändebud och hans berättelser om 1700-talets Sverige

Sultanens sändebud och hans berättelser om 1700-talets Sverige

När sultanens sändebud Mehmed Said Efendi steg i land i Stockholm 1733 hälsades han av – enligt egen utsago – ”druvklasar” av åskådare, kanonsalvor och en ståtlig kortege. Resan hade tagit mer än ett halvår och hemma i Istanbul rådde politisk oro efter att den reformvänlige och tulpanälskande sultanen Ahmed III störtats. Historikern Joachim Östlund återskapar atmosfären och miljön kring Saids besök ”vid världens ände” och levandegör detaljerna i smått och stort.

Hundra års jakt på det perfekta ljudet

Hundra års jakt på det perfekta ljudet

Vilka föränderliga idéer, värderingar och handlingsmönster har präglat användningen av olika apparater för ljudåtergivning i Sverige de senaste hundra åren? I boken En trovärdig illusion av musik. Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång skildras den svenska hifi-kulturens historia.

Historien om fabriken Skogens Kol

Historien om fabriken Skogens Kol

Historien om Skogens Kol är berättelsen om en fabriks uppgång och fall. Om en bygd som var helt beroende av fabriken. När Skogens Kols fabrik i Sibo i Hälsingland var som störst vid slutet av andra världskriget arbetade flera hundra personer innanför fabriksgrindarna. Träkol levererades till järnbruken som gick på högvarv och biprodukter som tjära och ättika exporterades världen
över. Allt i byn Sibo kretsade kring fabriken och alla som bodde där hade en koppling dit.

Stenålder vid Tåkern

Stenålder vid Tåkern

Tåkern och Dagsmosse var en kärnbygd under hela stenåldern. En rik naturmiljö och ett gynnsamt läge för kommunikationer åt alla håll var av utomordentligt stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv. I boken jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning, försörjningsekonomi, religiösa och rituella strukturer och kommunikationer med omvärlden.

Immanuel Nobel & Söner

Immanuel Nobel & Söner

Namnet Nobel förknippas huvudsakligen med Nobelprisets skapare. Av samtiden betraktades dock Alfred Nobels fars och bröders bedrifter som minst lika märkvärdiga. Alla var snillrika uppfinnare och begåvade entreprenörer, och familjens historia utspelar sig till största delen i Ryssland.

Världens jämlikaste land?

Världens jämlikaste land?

Under 1900-talet blev Sverige världens jämlikaste land. Inkomstfördelningen var jämn, klassresorna många och det politiska deltagandet stort och relativt jämnt fördelat i befolkningen. Men hur kom det sig att just Sverige blev så jämlikt? Ekonomihistorikern Erik Bengtsson ger här en bild av Sveriges utveckling sedan 1700-talet och landets ekonomiska, sociala och politiska särdrag.

Sveriges regenter under 500 år

Sveriges regenter under 500 år

Sedan Gustav Vasa besegrade danskarna och enade kungariket Sverige för nästan 500 år sedan har det suttit 23 olika regenter på den svenska tronen. I boken Kungaliv, som vänder sig till 9-12-åringar får man veta lite mer om de som har styrt vårt land, och dessutom få inblick i tiden de levde i.

Carl-Gustaf Svingel och Silvias familj i Berlin

Carl-Gustaf Svingel och Silvias familj i Berlin

I det kalla krigets Västberlin drev svensken Carl-Gustaf Svingel ett vilohem för gamla. Med den täckmanteln kunde han hjälpa människor som splittrats av Berlinmuren. Tack vare sina kontakter med ledande västtyska politiker fick Svingel en roll i en unik människohandel. För miljardbelopp köptes tusentals politiska fångar ut ur de östtyska fängelserna. Drottning Silvias släktingar var några av dem som fick hjälp att ta sig igenom järnridån till väst. 

Ingenjörerna i svensk historia

Ingenjörerna i svensk historia

Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges moderna historia. De var ett par tusen i slutet av 1800-talet, de är flera hundra tusen nu. Genom snilleföretagen gjorde de Sverige rikt, i folkhemmet konstruerade de den grundläggande välfärden – vatten och avlopp, kollektivtrafik, ljus över landet. Gunnar Wetterberg skildrar den svenska ingenjörskonstens framväxt, utveckling och inflytande i hela samhället.

De obesuttnas arkeologi

De obesuttnas arkeologi

På landsbygden och i städerna finns många historiska spår efter människor som inte ägt någon egen jord eller bostad. Det kunde handla om exempelvis torpare, backstugusittare, hantverkare eller arbetare. I ett forskningsprojekt finansierat av Riksantikvarieämbetet diskuteras vad som kan göras för att lyfta fram dessa spår och hur de i sin tur kan bidra till kunskapen om de obesuttnas liv och dåtidens samhälle.

Vävt och broderat under två sekler

Vävt och broderat under två sekler

Boken Vävt och broderat under två sekler visar textilier som fanns i ett småländskt bondehem, hur de tillverkades och med vilka hjälpmedel. Författaren berättar om vilka kunskaper som krävdes gällande material och traditioner, om hantverket och tekniken. Ur släkthistorien träder generationer av dessa kvinnor fram, från mitten av 1800-talet till 1970-talet.

Svensk måltidskultur

Svensk måltidskultur

De senaste hundra åren har det mesta som rör mat och måltid i Sverige förändrats. Hur gick det egentligen till när tacos och thaimat ersatte saltströmming och blodpudding på middagsborden? Hur kunde vin och vatten ersätta mjölk som måltidsdryck? I boken Svensk måltidskultur får vi följa med in i hemmens och köksskåpens dolda vrår och får nya perspektiv på matlagning och måltider i förändring.

Källor om romer och resande vid arkiv och museer

Källor om romer och resande vid arkiv och museer

De enda historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i Sverige är äldre texter som nästan uteslutande är skrivna utifrån majoritetssamhällets synvinkel. Källorna är ofta ensidiga, fyllda av fördomar och missuppfattningar och innehållet kan uppfattas som smärtsamt och sårande. För att kunna skriva om romsk och svensk historia kan dessa dokument ändå innehålla viktig och användbar information. I Ett lapptäcke av källor undersöks äldre samlingar och sätter fokus på insamlarna.

Albert Bonnier och hans tid

Albert Bonnier och hans tid

År 1835 anlände den knappt 15-årige judiske bokhandlarsonen Albert Bonnier från Köpenhamn till Stockholm. Två år senare gav han ut sin första bok. När Bonnier avled år 1900 var han den främste förläggaren av svensk skönlitteratur. Han nådde denna position trots en grasserande antisemitism.

Visby brandskattning

Visby brandskattning

Scenen när den danske kungen Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361 har etsat sig fast i minnet hos generationer av svenskar. Problemet är att den aldrig ägt rum. Hela historien är en lögn. I Visby brandskattning berättar Dick Harrison om denna icke-händelse, men framför allt om den verkliga katastrof som ägde rum utanför ringmuren i fiktionens skugga.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 26 oktober 1905 upplöstes formellt unionen mellan Sverige och Norge sedan den så kallade Karlstadskonventionen godkänts av norska stortinget och svenska riksdagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!