Böcker

Skallmätaren Gustaf Retzius

En konservativ rasbiolog, en banbrytande anatom eller en liberal tidningsman som kämpade för arbetarnas rättigheter? Gustaf Retzius (1842–1919) är i dag främst känd för sina skallmätningar, men var också en skicklig mikroskopist som presenterade sina iakttagelser i enastående vackra planschverk. Tillsammans med sin hustru, Anna Hierta-Retzius, stöttade han fackföreningar och engagerade sig för olika sociala projekt.

Officeren, staten och samhället

En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar ytterst för försvaret av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska värden. I Officeren, staten och samhället undersöks hur relationen mellan militären och omvärlden påverkas av en rad pågående samhällsförändringar.

Ulrika Eleonora – makten och den nya adeln

Den pfalziska ättens sista monark, drottning Ulrika Eleonora, kom till makten under en brytningstid för både land och regent. Under hennes regering 1719–1720 lades grunderna för det frihetstida statsskicket och drottningens myndighet inskränktes radikalt. Fram träder dock en kvinna med nedärvd känsla för sin dynasti och för kungamaktens höghet.

Sverige vid avgrunden 1808–1814

År 1808 stod Sverige vid avgrundens rand och kämpade för sin överlevnad i krig på tre olika fronter. Napoleon och tsar Alexander I hade gjort upp om att stycka Sverige. Allt höll på att ta en ända med förskräckelse. När läget var som mörkast valde Sveriges riksdag under slumpmässiga former en okänd tronföljare: den franske marskalken Jean-Baptiste Bernadotte. En ny tid tog sin början.

Gata för gata runt Stockholm

En guidebok med platser runt omkring Stockholm: Solna, Sollentuna, Upplands Väsby, Ekerö, Bromma, Rinkeby, Hässelby, Botkyrka, Alby, Hägersten, Skarpnäck, Huddinge, Farsta, Danderyd, Lidingö, Täby med flera. Läs om brottsplatser, författarhem, inspelningsplatser. Inspireras av utdrag ur Stockholmsskildringar: sångtexter, romaner, dikter – både gammalt och nytt.

Bagges blåsmaskin

I den bergshistoriska rapporten Bagges blåsmaskin presenterar ingenjören Björn Björck fakta som visar att flera bruks- och teknikhistoriska museer runt om i landet bör se över sin information om blåsmaskiner och deras upphovspersoner. Rapporten avslöjar dessutom att konstruktionen som fick det första patentet i Finland redan fanns patenterad och i bruk i Sverige.

Bin och människor

I den här boken står relationen mellan människor och bin i centrum. Det blir en vindlande och stundtals stingslig resa från antiken till dagens biodlarvärld.

Svenskarna i franska revolutionen

I skuggan av giljotinen levandegör det världshistoriska dramat där ett antal svenskar befinner sig mitt i händelsernas centrum. Vi får följa med när den svenska ambassaden förvandlas till en revolutionär samlingsplats och när kungaparet flyr från sin egen huvudstad, med hjälp av drottningens vän Axel von Fersen.

Folkkonst i Östergötland

Östergötlands museums årsbok 2018-2019 har fått titeln Den glömda konsten – om folkkonst i Östergötland och analyserar företeelsen folkkonst på nya sätt och med moderna infallsvinklar.

Drottning Kristinas sångerskor

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i stadens dynamiska musikliv. Hon stöttade musiker och kompositörer och bidrog till att göra Rom till ett av Europas viktigaste musikaliska centrum. Vid hennes hov i Riariopalatset samlades kulturpersoner för konserter, debatter och recitationer.

Lundensare under 400 år

I mer än 350 år har studenter, akademiska lärare på olika nivåer och tjänstemän passerat genom Lunds universitet. Bortom de som blivit ihågkomna namn i den traditionella historieskrivningen finns många andra både roande, rörande och dramatiska livshistorier som väntat på att få bli berättade. Ett urval sådana människoöden skildras i Lundensare.

Tjugo nya brott som skakade Sverige

I fortsättningen på Brotten som skakade Sverige berättar Martin Borg på nytt om spektakulära och häpnadsväckande svenska brott från sent 1930-tal till nutid. Det handlar om konstkupper, kallblodiga mord, miljöskandaler, pyromaner och hänsynslösa terrorister.

Två borgarhem från historicismens tidevarv

Dagens föreställning om att hemmet är något centralt uppstod parallellt med borgerlighetens framväxt under 1800-talet. Utgångspunkt i denna bok är den materiella kulturen, i form av två bevarade hem, Klunkehjemmet och Aschanska gården, och alla de föremål som finns där idag.

Stockholms city

I äldre tider låg Stockholms och hela Sveriges ekonomiska och administrativa centrum i Gamla Stan. När järnvägen byggdes ut efter mitten av 1800-talet flyttade många funktioner till mer centrala och rymliga lägen på nedre Norrmalm, det som i dag kallas City. Mot bakgrund av ekonomiska, politiska, kulturhistoriska och sociala förhållanden och synsätt skildrar ett 15-tal experter Citys moderna historia.

Vikingarnas liv i 200 föremål

I denna bok full av illustrationer visas 200 noggrant utvalda föremål från museer världen över. Här ryms ikoniska artefakter som det berömda norska Osebergsskeppet och den unika gotländska Spillingsskatten. Lika viktiga är mer okända vardagsföremål som skedar, stickade sockor och brödbitar.

Svenskt Vapenregister

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. I denna volym presenterar de första 200 registrerade vapnen.

Annonser

Dagensdatum

  • Den 25 april 1926 dog författaren, pedagogen och kvinnosaksideologen Ellen Key.