Böcker

Drottning Sofia Magdalena

Drottning Sofia Magdalena

Sofia Magdalena, den danska kronprinsessan som 1766 gifte sig med Gustav III och blev svensk drottning, har länge varit osynlig i historieskrivningen. I Sofia Magdalena. Kärlek, revolutioner och mord träder hon fram ur skuggan genom den tidens brev, dagböcker och memoaranteckningar – och hon visar sig vara en mycket fängslande drottning.

Det svenska filmmanusets historia

Det svenska filmmanusets historia

Det svenska filmmanusets historia kastar ljus på ett bortglömt kapitel i vårt svenska kulturarv. Vi får möta såväl berömda som bortglömda manusförfattare som skrivit internationella framgångar, skapat rasande debatter och utvecklat berättartekniska landvinningar för filmkonsten från slutet av 1800-talets stumfilm till 2000-talets fokus på serier. 

Kulturell turism

Kulturell turism

Boken Kulturell turism vill ge en komprimerad översikt om kulturarvsturismens framväxt och även gå i klinch med de centrala begrepp som binder samman kulturarv med turism.

Svenska polisbilar under 1900-talet

Svenska polisbilar under 1900-talet

År 1913 fick den svenska polisen sin första bil, en Scania-Vabis. Utvecklingen av de svenska polisbilarna kan beskrivas i färger. Fram till slutet av 1950-talet var de diskret helsvarta, följt av de svartvita bilarna, 1984 kom den färgglada hockeyklubban och bara fem år senare bytte polisens patrullbilar utseende igen och blev blåvita.

Platserna Andrée lämnade efter sig

Platserna Andrée lämnade efter sig

Åren 1893–1895 genomförde Salomon August Andrée nio fria färder med gasballongen Svea. Han flög från Stockholm och Göteborg. Landningarna skedde runtom i Sverige. Och en gång i Finland. Svea-flygningarna har tidigare främst beskrivits vara provflygningar inför den berömda polarexpeditionen. Här ställs de i ett samlat fokus för första gången.

Arkeologi i Östergötland 2021

Arkeologi i Östergötland 2021

I årets Arkeologi i Östergötland berättar 24 arkeologer om stort och smått inom östgötsk arkeologi, från spåren efter den äldsta stenålderns jägare vid Tåkern, bronsålderns hällristningar och järnålderns gravar ända fram till 1800-talets stadsgårdar, liksom flytten av ett hällristningsblock, fynd från vikingatida gravar och de avrättade på galgbacken.

Sveriges andra världskrig

Sveriges andra världskrig

Andra världskriget inleddes den 1 september 1939 när Tyskland invaderade Polen. Finland anfölls av Sovjet den 30 november medan Norge och Danmark anfölls av tyskarna den 9 april 1940. Här får man läsa om svenska frivilliga i Finland, den norske kungens flykt från tyskarna, Oslogänget som hyllades som hjältar i London och sågs som terrorister i Berlin, de vita bussarna och tysktågen genom Sverige.

Kretsen kring Carl Olof Rosenius

Kretsen kring Carl Olof Rosenius

Antologin Kretsen kring Rosenius. Släkten, vännerna och breven presenterar några av de personer och nätverk som Carl Olof Rosenius, lekmannapredikant och grundare av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, stod i kontakt med.

Så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping

Så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping

När dubbelmordet i Linköping kunde klaras upp efter 16 år var det en släktforskare som stod för genombrottet. Peter Sjölund gick 200 år bakåt i tiden och byggde ett släktnät som lyckades ringa in mördaren, som greps och erkände direkt. Genombrottet är berättelsen om jakten som satte punkt för den största mordutredningen i Sveriges historia efter Palmemordet.

Svensk jakthistoria från koja till slott

Svensk jakthistoria från koja till slott

Boken Jägare och redskap behandlar jaktens historia och alla de attiraljer som hör jakten till, från stenåldern och fram till modern tid. En populärvetenskaplig blandning som vänder sig till alla som är intresserade av historia, kultur, arkeologi, konst, etnologi och personhistoria.

Historikern i samhället

Historikern i samhället

I denna antologi diskuteras historikerns yrkesroller i relation till det moderna samhällets förändringar. Vilka övergripande tekniska och kulturella förändringar har bidragit till kretsloppen för historisk kunskap under det sena 1900- och det tidiga 2000-talet? På vilka samverkansytor finner vi idag yrkesverksamma historiker?

Arkeologi och Lunds äldre historia i Kulturens årsbok

Arkeologi och Lunds äldre historia i Kulturens årsbok

Kulturens årsbok 2021 innehåller tolv nyskrivna artiklar på temat arkeologi i Lund. Arkeologin har i stort sett från första början varit en väsentlig del av Kulturens kulturhistoriska verksamhet och intresset är stort bland allmänheten för den fortlöpande dokumentationen av Lunds äldre historia,

Sveriges kartor och lantmätare 1628–1680

Sveriges kartor och lantmätare 1628–1680

År 1628 gav Gustav II Adolf i uppdrag till generalmatematikern Anders Bure att genomföra en systematisk storskalig kartering av hela det dåvarande Sverige. Under två decennier utbildades en kår av statliga lantmätare och ett unikt arbete med att kartera den svenska landsbygden inleddes. Tack vare stormaktstidens arkivhållning och senare tiders lantmäteri har kartmaterialet bevarats – ensamt i sitt slag i världen.

Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter

Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter

Skolväsendet utvecklades explosionsartat i Sverige under 1900-talet. Från att stora delar av befolkningen saknat grundläggande utbildning fick alla barn tillgång till skola och efter avslutad skolgång möjligheter till eftergymnasial utbildning. Men med expansionen har också följt en kontinuerlig, ofta tillspetsad kritik där olika slags krisscenarier har målats upp. Politiker, forskare och debattörer har alla på olika sätt formulerat sitt missnöje med skolan.

Svenska teknikadresser

Svenska teknikadresser

Från Malmö i söder till Vilhelmina i norr, från västkust till östkust, dåtid till nutid, från ångmaskiner till gasturbiner, från lastmopeder till lokomotiv, från en liten sockertång på några gram till en supertanker på en halv miljon ton. Med spännande tekniska nedslag på 56 företagsadresser som betytt mycket för svensk industri.

Bohusläns historia

Bohusläns historia

Bohuslän har gått från att vara norskt till att bli danskt-norskt och slutligen svenskt. Landskapet har varit skådeplats för många stormiga strider under århundradenas lopp. Danska och norska stormän har kämpat om herraväldet. Men här blomstrade också Kungahälla, Norges mest betydande stad under 1100-talet.

Hedvig Elisabet Charlotta och den gustavianska tiden

Hedvig Elisabet Charlotta och den gustavianska tiden

Hedvig Elisabet Charlotta kom till Sverige som femtonåring för att gifta sig med Gustav III:s bror, hertig Karl. Hon var som skapt för att befinna sig i centrum av det lysande hovlivet. Hon slutade sina dagar 1818 som drottning av både Sverige och Norge. Under hela denna tid skrev hon ned var hon såg, hörde och upplevde i en hemlig dagbok som när den gömdes undan kom att omfatta över 7 000 tättskrivna sidor inifrån maktens korridorer.

Sveriges Pressarkiv – en biografisk guldgruva

Sveriges Pressarkiv – en biografisk guldgruva

Möt en lång rad välkända, men även bortglömda, män och kvinnor ur svensk press- och mediehistoria. Deras efterlämnade handlingar förvaras i Sveriges Pressarkiv i Riksarkivet. Pressarkivet innehåller även specialbibliotek och stora samlingar av foton, originalteckningar, löpsedlar, pressklipp och tidningar.

Sveriges först utbildade kvinnliga läkare

Sveriges först utbildade kvinnliga läkare

Läkarinnor är berättelsen om de första kvinnorna som utbildade sig till läkare i Sverige, Karolina Widerström och de femton som följde närmast efter. De var pionjärer som bröt ny mark efter det att kvinnan 1870 fick tillträde till högre utbildning på universitet och högskolor.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 27 juli 1361 besegrade Valdemar Atterdag en gotländsk bondehär utanför Visby.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!