Böcker

Gunder Häggs uppgång och fall

Gunder Häggs uppgång och fall

I början av 1940-talet slog Gunder Hägg femton individuella världsrekord i friidrott och år 1946 innehade han världsrekorden på alla medeldistanser. Efter kriget blev Hägg anklagad och fälld av Svenska Friidrottsförbundet för att ha tävlat mot betalning – och blev avstängd på livstid.

Utvecklingen av kunskapshistoria

Utvecklingen av kunskapshistoria

Kunskapshistoria är ett dynamiskt forskningsfält som har framtiden för sig. Under de senaste åren har inriktningen etablerats som en ny och spännande historievetenskaplig inriktning både internationellt och i Sverige. I boken Forms of Knowledge samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter.

Forntid och medeltid i södra Norrlands skogsbygd

Forntid och medeltid i södra Norrlands skogsbygd

Boken visar att den medeltida riksgränsen inte drogs på måfå utan snitslades mellan viktiga jaktområden, och att det längs fångstgroparna för älg finns gångstråk som använts i hundratals, kanske tusentals, år.

Hur jag finner mina militära förfäder

Hur jag finner mina militära förfäder

Den andra upplagan av handboken Soldatforska! handlar om hur man finner sina militära förfäder. Här ges tips om forskning efter 1500- och 1600-talens knektar, om 1700- och 1800-talens indelta soldater och båtsmän, om 1800-talets beväringar, om 1900-talets värnpliktiga och mycket annat.

Cilluf Olsson – från bondmora till konstväverska

Cilluf Olsson – från bondmora till konstväverska

Cilluf Olsson var konstväverska inom skånsk allmogeslöjd och blev internationellt känd för sin vävkonst. Hon var väverska, entreprenör med egen affärsrörelse i form av en vävskola först i Hög och senare i Tågarp, och hade butik och vävskola i Landskrona.

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar

Över 100 000 svenskar har de senaste 250 åren fått en medalj eller annan hedersbelöning tilldelad av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Syftet har varit att belöna en insats som varit av betydelse för landets utveckling. Nu finns en bok som ger en rikt illustrerad historisk överblick över medaljerna och hedersbelöningarna.

Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren

Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren

Journalisten och feministen Hilda Sachs (1857–1935) brev till vännen, älskaren och kollegan Hinke Bergegren (1861–1936) är en unik dokumentsamling från 1800-talets sista och 1900-talets första år, då kampen för demokrati och kvinnans politiska rösträtt gick in i ett avgörande skede.

Om tvångsförflyttningarna i Sverige

Om tvångsförflyttningarna i Sverige

För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningarna av renskötande samer i Sverige. Myndigheterna kallar lösningen för en dislokation, men på samiska föds ett eget ord; Bággojohtin, tvångsförflyttning. Herrarna satte oss hit berättar nu historien genom de tvångsförflyttades ögon.

Den svenska liberalismens historia

Den svenska liberalismens historia

Den svenska liberalismens historia skildrar de idéer som format det moderna Sverige och människorna som gjort denna utveckling möjlig. Boken, som gavs ut första gången 1998, har kompletterats med ett nytt kapitel som tar historieskrivningen in i våra dagars strider om globalisering, migration och nationalstaten.

Lasse Dahlquists schlager och Gunnar Bohmans visor

Lasse Dahlquists schlager och Gunnar Bohmans visor

Lasse Dahlquist var en av sin tids mest populära artister, sångare och kompositörer som från 1930-talets början sjöng in sig i svenskarnas hjärtan med melodier såsom ”Det är dans på Brännö brygga” och ”Engelska flottan”. I motsats till Dahlquist blev artisten och författaren Gunnar Bohman aldrig särskilt känd för den svenska allmänheten. 

Sverige och svenskarna i ostindiska handeln

Sverige och svenskarna i ostindiska handeln

Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. I boken Sverige och svenskarna i ostindiska handeln. Del 2 presenteras ny forskning som bidrar till att allt bättre dokumentera denna relation.

Vikingar i krig och fred

Vikingar i krig och fred

Vikingarna var havets härskare. Från 700-talet och fram till 1100-talet landade drakskeppen på nästan alla stränder i västvärlden. I boken Vikingar i krig och fred presenteras vikingarnas samhälle och unika livsstil, deras vapen och tro och den skoningslösa kampen om Skandinavien. 

Handledning om judisk släktforskning

Handledning om judisk släktforskning

Judisk släktforskning ger en grundläggande vägledning i judisk släktforskning, både i Sverige och utomlands. Läs om hur man hittar släktingar på väg till och i USA, söker på judiska begravningsplatser och använder andra resurser och databaser på nätet. Boken ger även en inblick i judisk kultur, historia och religion.

Så tog Stefan Persson H&M ut i världen

Så tog Stefan Persson H&M ut i världen

Stefan Persson är en av världens rikaste människor. Han har satt sin prägel på hela modeindustrin. Han kan påverka politiska beslut. Han styr ännu företaget bakom kulisserna. Och han vill fortsätta vara hemlig. The Big Boss ger en bild av hur det gick till när Stefan Persson skapade ett av Sveriges största företag genom tiderna.

Marknadsanpassningen av museer

Marknadsanpassningen av museer

Museer och andra kulturinstitutioner levererar allt mer underhållning och upplevelser. Men vad händer om museibutiken blir viktigare än utställningen? I boken Museum marketization diskuteras den marknadsanpassning som sker inom kultursfären.

En medeltida bildvärld i Dädesjö gamla kyrka

En medeltida bildvärld i Dädesjö gamla kyrka

Den medeltida kyrkan i Dädesjö i Småland hör till Sveriges allra främsta kulturminnen, berömd också utanför landets gränser för det välbevarade trätaket och dess unika målningar från slutet av 1200-talet. En medeltida bildvärld presenterar kyrkans fascinerande bildskatt och följer målningarnas tillkomst tillbaka till de furstliga beställarna och målaren, mäster Sigmund,

Nybyggarnas liv

Nybyggarnas liv

Livet i södra Lappland under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet innebar en nästan total själv- och naturahushållning. Naturen var nybyggarnas varuhus och med dess förutsättningar fick de framleva sina liv i relativ isolering och utveckla sina arbetsmetoder, seder, livsuppfattning och levnadssätt i naturen efter egen förmåga och på den grund förfäderna hade lagt.

De Fattiges Vänners hjälparbete i Göteborg under två sekel

De Fattiges Vänners hjälparbete i Göteborg under två sekel

I början av 1800-talet försämrades livsvillkoren hastigt för den växande befolkningen i Göteborg. Det var genom enskilda insatser och frivilliga gåvor och donationer som hjälp stod att få och år 1819 bildades Sällskapet De Fattiges Vänner. Detta sällskap är i dag en stiftelse som verkar som en betydelsefull hjälporganisation.

Forngreta – den första kvinnliga professorn i arkeologi

Forngreta – den första kvinnliga professorn i arkeologi

Greta Arwidsson (1906–1998) var landsarkivarie på Gotland och professor vid Stockholms högskola samt blev 1963 invald som första kvinnliga ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Som landsantikvarie på Gotland blev hon känd för sitt stora engagemang för fornvården och fick namnet “Forngreta”. 

Den svenska industrins segertåg 1945–1965

Den svenska industrins segertåg 1945–1965

Decennierna efter andra världskrigets slut innebar att ett möjligheternas fönster öppnade sig för det svenska näringslivet, särskilt för tillverkningsindustrin som var orienterad mot export. Den svenska industrins segertåg 1945–1965 är en analys av denna utveckling, och tecknar samtidigt en bild av det svenska samhället i stort under de första efterkrigsdecennierna.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 31 mars 1928 invigdes Stockholms stadsbibliotek.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!