Böcker

Karl XII:s död och människorna omkring honom

Den okända kulan bidrar med en pusselbit för att lösa det 300 år gamla mysteriet kring Karl XII:s död. Rolf Uppström går igenom tidigare forskning, tänkbara mordmotiv och tecknar porträtt av personerna som fanns i Karl XII:s närhet.

Den varsamme vägvisaren Karl Warburg

Vem vet i dag att Karl Warburg var en av dem som lade grunden för vår kunskap om den svenska litteraturen? Eller att han byggde upp Nobelbiblioteket? Han var också en tongivande kritiker under slutet av 1800-talet. Warburg var jude och svensk, och genom sin gärning smälte han samman sina båda identiteter.

Husens röster

Vad kan ett hus berätta om dem som bott eller bor där? Om sig självt? Kan hus tala till oss? Berättar de om en viss tid, om skydd, om status, om plikt, om att fängsla? Till vilka av våra sinnen vänder de sig när de vill kommunicera? Synen? Känseln? Lukten? Hörseln? Finns en ”husets ande”?

Svensk signalspaning under andra världskriget

Andra världskriget innebar ett genombrott för signalspaningen, främst för de krigförande länderna men också för Sverige. Komplicerade koder och sinnrika kryptomaskiner konstruerades och forcerades. ​Sverige kunde mäta sig med stormakterna och signalspaningen gav ett nödvändigt underlag för neutralitetspolitiken och balansgången gentemot Nazityskland.

Kvinnliga pionjärer och förebilder

Trots stort motstånd var det många kvinnor som redan på 1800-talet gjorde karriär. Det var många barriärer som måste forceras för att kvinnor skulle kunna bli advokater, forskare, professorer och mycket annat som tidigare varit förbehållet männen. I Svenska kvinnor – pionjärer och förebilder presenteras ett 30-tal kvinnor med biografier och antavlor.

Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia

I Prostatan – det ständiga gisslet? förmedlar idéhistoriker och andra forskare förmedlar insikter om prostatans funktioner och dess symbolvärden, och utforskar bland annat prostatans olika kulturella och historiska betydelser.

Mamma är galen och pappa är full

En försvunnen målning dyker upp efter nästan hundra år. Den föreställer två deprimerade 15-åringar på Franska rivieran, kusinerna Hanna Gottowt och Lillan Arosenius, båda födda 1906. När Fredrik Sjöberg ser tavlan anar han genast att den döljer en berättelse.

Horet i Hälsta

År 1685 ställdes Anna Persdotter från byn Hälsta i Västmanland inför rätta, anklagad för att ha försökt ta livet av sin man. Under den rättsprocess som följde uppkom också beskyllningar om stöld, misshandel och otrohet. Horet i Hälsta skildrar detta autentiska rättsfall.

1600-talsunderhållning får upprättelse i ny bok

Späckhuggare som dansar balett, erotik, politik, underhållningsvåld och lejon som plötsligt – poff! – försvinner. 1600-talets kanske mest populära underhållningsform var operalibrettot, men den moderna litteraturvetenskapen har tagit avstånd från genren.

Svenskar i strid mot Hitler

Svenskarna som stred i i Waffen-SS har fått stor uppmärksamhet. De många fler svenskarna i amerikansk krigstjänst under andra världskriget uppmärksammas nu boken Svenskar i strid mot Hitler som innehåller en mängd hittills opublicerade uppgifter och fotografier.

Lunds undre värld

Under Lunds gator finns ovärderliga skatter i form av unikt material som avslöjar stadens tusenåriga historia. Sedan slutet av 1800-talet har mer än 1 500 arkeologiska undersökningar och utgrävningar resulterat i få motsvarigheter i Europa. Under tre decennier i mitten av 1900-talet intensifierades utgrävningarna och det är om resultaten från dessa som Anders W. Mårtensson skriver.

Nyutgåva av Peter Englunds Poltava

Poltava – berättelsen om en armés undergång av Peter Englund är ett av de mest lästa och omtalade historieverken som skrivits på svenska. Boken fyller nu 30 år och ges därför ut i en reviderad utgåva, med nyritade kartor och ett nyskrivet förord av författaren.

Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett alternativ var att två eller flera av barnen tillsammans övertog gården, fortsatte bo ihop och förblev ogifta. Men hur vanliga var sådana syskonjordbruk? Hur fungerade de och vilka var motiven bakom syskonens levnadsval?

Gömda oaser i och runt Göteborg

Många gömda och ibland bortglömda oaser ligger alldeles framför oss, mitt i staden. Författarna till Värt en omväg tar med oss till mer eller mindre kända, och i vissa fall slutna eller reserverade platser i Göteborgsområdet.

Svenskt uteätande under 700 år

Från medeltidens ölbodar och tavernor, via stormaktstidens gästgiverier och gårkök, 1700-talets kaffehus och vinkällare, 1800-talets caféer och restauranger fram till våra egna dagars foodtrucks och fast food – här berättas alla dessa ställens politiska, ekonomiska, sociala och gastronomiska historia.

Herman Lindqvist om Bernadotterna på Sveriges tron

År 2018 har ätten Bernadotte suttit 200 år på Sveriges tron, längre än någon annan dynasti i vår historia. Herman Lindqvist berättar om ätten Bernadottes färgstarka män och kvinnor, om framgångar och fiaskon, om fest och vardag.

Roknäs – mitt i Pitebygden

Roknäs är en norrbottnisk storby med cirka 750 invånare i Piteå kommun, strax väster om centralorten. Den första delen av boken om Roknäs publicerades 2007 och den andra delen, som omfattar åren 1850-1950, är nu klar.

Brott och straff i Värmland under 1500-talet

Avskräckning, vedergällning och i någon mån “förbättringstanken” kännetecknade straffrätten under 1500-talet. Bland straffarterna märktes dödsstraff, prygel och stympning men framför allt böter, som var den ojämförligt vanligaste påföljden. I boken redovisas en genomgång av de bevarade bötes- eller saköreslängderna för Värmland 1503-1600.

Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960

Under den moderna kvinnorörelsens tid uppstod ett frirum för samkönad kärlek mellan kvinnor. Idén om väninnekärlek bidrog säkert till möjligheten att skapa detta livsrum, men relationerna var inte bara platonska och de delade inte sina liv enbart av praktiska skäl. Boken berättar om denna värld där kvinnor kunde välja varandra som sina käraste och visar dess betydelse för individerna, men också för de stora historiska sammanhangen.

Sorgeliga saker hände – Elvira Madigan, Sixten och mig

Kärlekshistorien om Sixten Sparre och Elvira Madigan återberättas här i Sparres hustrus perspektiv: om en make och far som lever skyhögt över familjens tillgångar, en amatörpoet som tror sig vara jämlik med tidens mest hyllade skald, en ynkling som lurar en cirkusprinsessa och sviker dem som står honom närmast.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3886 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!