Böcker

Goternas och svearnas historia

Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop. I det väldiga och inflytelserika verket berättade han om Sveriges alla kungar, ända från rikets grundande kort tid efter syndafloden, och dessutom om goternas utvandring och deras öden i främmande länder. Nu kommer den första kompletta översättningen av verket från latin till svenska.

Hungeråren som formade Sverige

Missväxten under åren 1867–1869 är en av de värsta naturkatastroferna i Sveriges historia, och dess effekter förstärktes av politiska felbeslut och misstag. Hungersnöden bidrog till stora sociala spänningar och blev startskottet för massemigrationen, främst till Nordamerika.

Stockholms punkscen 1977

År 1977 gav sig Gérard Hervé Polisset ut i Stockholmsnatten för att dokumentera det som kom att visa sig vara den första punkvågen i Sverige. Boken Sthlm77 samlar 60 av hans porträtt från det året. Trettio år senare fick musikjournalisten Håkan Lahger uppdraget att hitta personerna på fotografierna för att fråga om deras upplevelser från 1977 och varför de anslöt sig till just punkvågen.

Att undervisa i historia på universitetet

Att undervisa i historia på universitetet tar upp en rad historiepedagogiska och historiedidaktiska frågor. Tolv historiker, några med stor undervisningserfarenhet, andra i början av sina karriärer, reflekterar här över både de svårigheter och de möjligheter som möter universitetets historielärare.

1500-talets vidunderliga lutherdom

Kometer, norrsken, jordbävningar, drakar, missbildningar och andra märkligheter – ofta uppfattades de som så kallade järtecken som varslade om kommande olyckor. I sin 400 sidor långa bok från 1500-talets andra hälft beskriver kyrkoherden Joen Petri Klint i ord och bild dessa bisarra tecken, deras uppkomst och betydelser. I Järtecken analyseras denna bok.

Amerikanska nödlandare i Västerås 1943–1945

Under åren 1943–1945 samlades en mängd amerikanska tunga bombplan på en svensk flygflottilj i Mälardalen. De hade flugit mot mål i det Naziockuperade Europa och om de klarat nödlandning i Sverige flögs de till Västerås där de internerade bombplanen och deras besättningar blev brickor i ett spel med höga insatser.

Göteborgs historia

Göteborg fyller snart 400 år. Men staden vid älven har äldre anor än så. Kongahälla, Lödöse, Nya Lödöse och Älvsborgsstaden är alla föregångare till Göteborg som fick sina stadsprivilegier 1621. Boken Göteborgs historia. Porten mot väst berättar stadens spännande historia från medeltiden till i dag.

Enskilda arkiv

Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara och tillgängliggöra arkiv från föreningar och verksamheter, Boken Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar,

Lunds uppkomst

I antologin Vägen till Lund får vi följa det lokala och internationella politiska spelet kring grundläggandet och utvecklingen av vad som blev det medeltida Danmarks ärkebiskopssäte och landets största myntort. Människorna, både de fria och de ofria, nås genom gravfynd, keramik och moderna analysmetoder.

Den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850

De svenska bönderna har haft en unikt stark ställning jämfört med sina europeiska gelikar, och under 1800-talet klev de fram och blev en drivande kraft i den svenska samhällsutvecklingen. Framgångarna skapade rikedomar och de nyrika hemmansägarna investerade sina växande tillgångar i storslagna, ofta herrgårds­liknande gårdar som i dag står som monument över den agrara revolutionen och den svenske bondens storhetstid.

Minnet av Narva

Slaget vid Narva den 20 november 1700 är en av den svenska krigsmaktens mest berömda segrar. Minnet av Narva ger perspektiv på det kulturarv som krigsbytet från Narva utgör, hur berättelsen om slaget har förändrats över tid och fått olika betydelser – inte minst genom de sätt slaget kommit att användas i krigspropaganda.

Demokratins genombrott i Sverige

För hundra år sedan stod Sverige vid ett vägskäl. Motstridiga rörelser möttes och tiden tog en ny riktning. Ur revolution och världsbrand föddes demokratin och det moderna samhället, men också tankar som ledde till diktatur och världskrig. Sverige gick från revolter och uppror till ett genombrott för parlamentarismens principer. Här porträtteras tolv personer som på olika sätt var en del av denna dramatiska period.

Norden under andra världskriget

Boken Norden under andra världskriget – hotet från Stalin och Hitler lyfter fram flera kända och okända aspekter av hur Norden drabbades under andra världskriget. I tretton kapitel skriver en rad militärhistoriker om det som ägde rum i Norden under de dramatiska åren 1939–1945,

Stockholms parker förr och nu

Parkhistoriken Vårt gröna Stockholm en guldgruva till parkvetande och en guide för att hitta till alla smultronställen i parker och naturområden. Boken presenterar också hur parker och grönområden planerats och utvecklats från 1600-talet fram till våra dagar.

Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820

Boken Hennes snilles styrka undersöker änkor som var grosshandlare i Stockholm och i Åbo mellan åren 1750 och 1820. Bland dessa änkor fanns de som lyckades mycket väl med sina affärer. Några var mer välbeställda när de själva gick bort än vad deras män hade varit. Men de flesta drev rörelser som var medelstora.

Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget

De dramatiska fältslagen under tidigmodern tid har helt dominerat historieskrivningen om krig. Men det var dock mindre skärmytslingar som i hög präglade de karolinska soldaternas och officerarnas vardag. I vilka sammanhang uppstod dessa strider och vem deltog i dem?

Svensk industris framväxt 1864–1914

I boken skildras industrialiseringens genombrott och omvandlingen av finansmarknaden samt handelns och transportväsendet omvandling efter införandet av allmän näringsfrihet 1864.

Statsfrun Ebba Hochschild

Ebba Hochschild umgicks i kretsarna kring hovet och 1908 utnämndes hon till drottning Victorias statsfru. Som drottningens förtrogna fick hon följa med på resor till bland annat Rom och Capri och delta i glamorösa statsbesök och slottsbaler.

Drömmar och vardagsliv i köket under 1900-talet

Köket brukar kallas hemmets hjärta. Det är platsen för hemmatillvarons mest basala sysslor, som matlagning, ätande och vardagligt familjeliv. Boken Köket är resultat av en seminarieserie om kökets historia som bedrivits vid Nordiska museet. Utifrån museets samlingar av föremål, litteratur och arkivalier har elva forskare undersökt köksrummets förändring från 1870-talet fram till vår egen tid.

Omsorg om fattiga barn i Göteborg 1800–1850

Fattiga barn är ofta osynliga i historieskrivningen. Doktor Dubb dikterar är en undersökning av hur man i Göteborg från sekelskiftet 1800 och femtio år framåt under växlande konjunkturer och i skuggan av en samtida livlig rikspolitisk fattigdomsdebatt försökte rent praktiskt hjälpa, omhänderta och fostra fattiga barn med syftet att rädda dem undan svält och tiggeri.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3847 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

No Events