Böcker

KG Westman – statsråd i krigstider

KG Westman – statsråd i krigstider

Karl Gustaf och Karl Allan Westman var riksdagsmän för Bondeförbundet under två, tre decennier. Den ene var historieprofessor i Uppsala, den andre bonde på östgötaslätten. KG är nog främst ihågkommen som justitieminister och ansvarig för ingrepp i pressfriheten undan andra världskriget. Bokens titel syftar på att han var statsråd under båda världskrigen.

Hus och människor i Hagalunds arbetsplatsområde

Hus och människor i Hagalunds arbetsplatsområde

För 100 år sedan växte en nybyggarstad upp strax utanför Stockholm. Den befolkades mest av fattiga stockholmare som byggde sina ruckel av gamla sockerlådor och byggmaterial från byggen inne i stan. Här finns i dag Hagalunds arbetsplatsområde som ska genomgå ett stort förändringsarbete. I skuggan av Blåkulla berättar om de byggnader och människor som finns i området i dag.

Glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid

Glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid

Svensk stormaktstid beskrivs i allmänhet som en dyster tid. Människor plågades av köld, missväxt och svält, och all tid och möda tycks ha lagts på att klara vardagen, i en grå och dyster vandring mot döden. Annika Sandén tar oss i stället med till de ljusare sidorna av 1600-talets vardagsliv, med jordbruksårets alla kalas och de fester som firade livets gång, och lekar och upptåg.

En kort historia om alla som någon gång har levt

En kort historia om alla som någon gång har levt

Detta är vår kollektiva berättelse, i våra gener har vi varandras historia – födelse, död, sjukdom, krig, hungersnöd, migration och sex. Vetenskapsjournalisten Adam Rutherford förklarar hur nya genforskningen helt skriver om den mänskliga historien – från 100 000 år sedan till nutid.

Sjöfärder i Österled

Sjöfärder i Österled

För långfärdsseglaren i Östersjöområdets skärgårdar finns mycket att upptäcka. Från Stockholms ström till S:t Peterburg, från Sveaborgs fästningsvallar till Tallin, Runö och Riga möter kustland och öar med tusenårig historia och bebyggelseutveckling, kulturella särdrag och storslagen natur. En mångfald av intressanta händelser och platser presenteras i Sjöfärder i Österled tillsammans med bilder, faktarutor och kartor.

Karl Warburg i litteraturens tjänst

Karl Warburg i litteraturens tjänst

Nobelbibliotekets förste bibliotekarie var en synnerligen mångsidig man. Karl Warburg (1852–1918) var professor i litteratur- och konsthistoria, tidningsman och liberal politiker, tillika stor konstvän. I denna antologi publiceras ett urval av Warburgs essäer och artiklar: kritik om svensk litteratur publicerade i tidningar och tidskrifter, bland annat om Victoria Benedictsson, Olof von Dalin, Anna Maria Lenngren liksom om kvinnorna i Byrons liv.

Det hemliga Malmö

Det hemliga Malmö

I trettioåtta kapitel berättas Malmös hemliga historia med motstånd, terror, spionage och annat det sällan talas om. Boken inleds med motståndsrörelsen mot Karl X Gustav på 1600-talet och Karl XII:s hemlige spion. Därefter kommer Lenins hemliga besök, Sveriges enda tågrån, östtyska agenter, Baader Mainhof-ligan och mycket annat.

Prinsessan Christina söker sin farmor 

Prinsessan Christina söker sin farmor 

Kronprinsessan Margareta, Gustaf VI Adolfs första hustru dog bara 38 år gammal för exakt 100 år sedan, höggravid med sitt sjätte barn. Hon lämnade inte bara familjen i förlamande sorg – hon sörjdes av ett helt folk. Hur kom det sig? Och varför blev det så tyst efter henne? Prinsessan Christina har sökt i de privata familjearkiven efter svar. Hon har gått igenom brev, fotoalbum och dokument och rest till sin kusin drottning Margrethe i Danmark för att få veta mer.

Döden på slagfältet 1563–1814

Döden på slagfältet 1563–1814

Krig har i alla tider inneburit att människor ofrånkomligen tvingats utsätta sig själva för livsfara på slagfältet. Vad har drivit svenska soldater att ge sig ut i strid och villigt dö för sin konung? Vilken roll spelade den kristna tron, militära lydnadskrav, propaganda och synen på ära? Hur har den enskilde och truppen förberetts för och reagerat inför det uppenbara dödshotet? Detta är frågor som Lars Ericson Wolke tar sig an i Stridens verklighet.

Kulturdonationernas Göteborg 1850–1920

Kulturdonationernas Göteborg 1850–1920

I Rikedom förpliktigar undersöks de många faktorer som samspelade till att på kort tid göra Göteborg till en kunskaps- och kulturstad av rang, bland annat det låga skattetrycket som lade grunden till enorma förmögenheter, grupptrycksmentalitet som fick donatorerna att bjuda över varandra och konkurrensförhållandet till Stockholm.

Kungar – en världshistoria

Kungar – en världshistoria

Kungar – en världshistoria handlar om autokrati och frihet över hela jorden och sträcker sig 5 000 år tillbaka, för att till sist återvända till randen av vår tid i jakten efter hur det kommer sig att en så stor del av världshistorien har präglats av monarker som gjort anspråk på att styra ensamma och utan inskränkningar.

Gustav III:s armé

Gustav III:s armé

Gustav III:s ryska krig utkämpades under tre sommarhalvår med början 1788. Det var sista gången Sverige på egen hand framgångsrikt förde krig mot en europeisk stormakt. Berömda är de svenska segrarna vid Valkeala och Svensksund 1790. Gustav III:s armé presenteras här i sin helhet med fokus på vapen och de gustavianska uniformerna, kungliga såväl som manskapets.

Den svenska näktergalen Jenny Lind

Den svenska näktergalen Jenny Lind

Jenny Lind, den svenska näktergalen, kom att göra en resa som andra människor bara kunde drömma om. Den fattiga, föräldralösa flickan skulle bli Sveriges första världstjärna. Men vägen dit var kantad av bekymmer och svårigheter. I biografin Näktergalen får vi ta del av hennes fascinerande levnadsöde.

Andrées expedition

Andrées expedition

I juli 1897 steg ingenjör Salomon August Andrée till väders i luftballongen Örnen, tillsammans med två färdkamrater. De svävade mot skyn och färdades med vinden från Dansköns strand ut över öppna havet, men allt gick fel. Innan expeditionen fick sitt sorgliga slut tvingades Andrée, Knut Frænkel och Nils Strindberg utkämpa en lång och hård kamp i polarisens ogästvänliga landskap.

Klarakvarteren i Stockholm

Klarakvarteren i Stockholm

Mycket blev fel när Stockholm förvandlades till en modern metropol på 1960- och 1970-talen. Den omfattande rivningen av uppemot sjuhundra hus i Klarakvarteren har sedan varit som ett öppet sår som aldrig riktigt tillåtits läka. Boken Klarakvarteren handlar om de omfattande byggnationer som genomförts i området de senaste åren. 

Kockor – skogsbrukets glömda hjältar

Kockor – skogsbrukets glömda hjältar

Kockorna var oftast unga och ute på sina första jobb. Vintermånader i sträck levde de under enkla förhållanden i kojor tillsammans med tio till tjugo hårt arbetande skogshuggare. När de började dyka upp i huggarkojorna på 1920-talet hälsades de som himlasända av de skogsarbetare som dessförinnan framlevt vintrarna under väldigt primitiva förhållanden.

Den ryska ockupationen i norr 1809

Den ryska ockupationen i norr 1809

Våren 1809 invaderade ryska trupper invaderade norra Sverige och den 25 mars kapitulerade den svaga svenska armén i Kalix. Detta blev starten för den ryska ockupationen i Norrbotten och Västerbotten. För civilbefolkningen i norr blev 1809 ett nödens och dödens år. Sjukdomar, fattigdom och hunger drabbade många.

Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering

Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering

Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland är en sammanställning av det svenska utrikesdepartementets rapportering om ryska revolutionen – från det första telegrammet om ohörsamhet mot tsaren i mars 1917 till det sista om de sovjetryska diplomaternas återvändande i februari 1919.

Marionetteatern i Stockholm 60 år

Marionetteatern i Stockholm 60 år

Marionetteatern i Stockholm är en välkänd, etablerad teater med starka traditioner. Margareta Sörenson skildrar teaterns 60-åriga historia från grundaren Michael Meschkes konstnärliga ledning till de senaste 20 åren då Helena Nilsson ansvarat för repertoaren.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 29 maj 1940 beslutade riksdagen att inrätta Hemvärnet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!