Böcker

Historiska hästar

Historiska hästar

Hästen har spelat en stor roll genom mänsklighetens historia. Den har räddat soldater och avgjort krig, höjt moralen hos folk och skapat uppror. I boken Historiska hästar får läsaren möta tolv hästar som i stort och smått har förändrat världen, bland andra Streiff, Kloke Hans, All In och Bukefalos.

Alnarps historia

Alnarps historia

Boken Alnarpsliv spänner över flera decennier: från Alnarps äldre historia som storgods till lantbruksinstitut och mönsterjordbruk, mejerier och den veterinära verksamheten fram till dagens verksamhet, koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, lantbruk och sydsvenskt skogsbruk.

Boken om Alga

Boken om Alga

Det svenska spelförlaget Alga har varit ledande på sällskapsspel sedan 1940-talet, och många av titlarna är klassiker som spelats av familjer över flera generationer. Relativt lite är dock känt om spelens uppkomst och historia, något som Boken om Alga nu råder bot på.

Sommaren då kriget nådde Häradskär

Sommaren då kriget nådde Häradskär

Sommaren 1942 kom kriget till Häradskär, lotsplatsen i den östgötska ytterskärgården. Påfrestningarna för lotsarna och deras familjer var högst påtagliga. I Bo Elis Magnussons dramadokumentär får vi förstahandsuppgifter ur lotsdagböcker och genom berättelser direkt från lotsarna.

Svenska krig och franska pengar 1631–1796

Svenska krig och franska pengar 1631–1796

Vad händer med prestige och den inrikespolitiska debatten när en stat tar emot ekonomiska bidrag för att ställa upp med soldater i krig? Sveriges deltagande bland annat i trettioåriga kriget var helt avhängigt finansiellt stöd – subsidier – från Frankrike. Detsamma gällde under krigen på 1670-talet och mitten av 1700-talet.

Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm 

Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm 

Åren 1948–1987 skakades centrala Stockholm av återkommande ungdomsupplopp med tusentals deltagare, stenkastning och polischocker. Den bråkiga staden tar ett helhetsgrepp på fem ungdomsupplopp i Stockholm – och följer även vuxenvärldens auktoriteter, som var mycket förbryllade av händelserna.

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var under 1930- och 40-talen ledare för två politiska partier i Sverige. Flyg var kommunist och Lindholm nationalsocialist. De kom att göra uppseendeväckande ideologiska förflyttningar. Flyg styrde sitt parti i armarna på den tyska nazismen, Lindholm blev FNL- demonstrant och fredsaktivist och förkunnade att han röstade på Vänsterpartiet kommunisterna.

Peter Gotlänning och Kristi brud

Peter Gotlänning och Kristi brud

Vi för följa Petrus de Dacia (död 1289) ut i Europa till studieåren vid dominikanernas högskola i Köln och slutligen till universitet i Paris. Det är under dessa resor i Europa han kommer i kontakt med Kristina av Stommeln. Deras andliga gemenskap fördjupas till en gåtfull kärlek som utforskas i boken och leder fram till nya antaganden och slutsatser i denna av mystik präglade kärlekssaga.

Erikskrönikan i nusvensk version

Erikskrönikan i nusvensk version

Erikskrönikan är en versberättelse som skrevs på 1320-talet – en propagandaskrift som hyllar Folkungadynastin och hjälten hertig Erik Magnusson som 1318 dog i striderna mellan kung Birger och hans bröder. Krönikan är skriven på rim, knittel, och är en viktig källtext som ger en översikt över Sveriges politiska utveckling med början på 1250-talet.

Svenska vanor från A till Ö

Svenska vanor från A till Ö

Varför är det just på lördagar som svenskar äter godis? När började vi säga “du” till varandra? Vad är egentligen en badkruka och varför är det ett typiskt svenskt fenomen? Tacos, tvättstuga och tack för senast handlar om den samtida svenska kulturen och om att mycket av det vi tar för för givet faktiskt inte är så självklart.

Omkomna flygare i flygvapnet under kalla kriget

Omkomna flygare i flygvapnet under kalla kriget

Under andra världskriget och långt in på 1950-talet byggdes det svenska flygvapnet upp till att bli ett av världens största. Kombinationen av forcerad uppbyggnad, snabb teknisk utveckling och ung, oerfaren flygande personal krävde offer. Totalt 547 flygare vid 390 olika händelser mellan 1946 och 1989.

Palme och arbetarna

Palme och arbetarna

Under valåret 1968 reste fotografen Jean Hermanson runt i Sverige och samlade material till en bok om byggnadsarbetare. Han ville skildra arbetets villkor och porträttera människor på arbetsplatser. En unik möjlighet gavs när han fick följa den unge utbildningsministern Olof Palme vid dennes besök på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Veckorna innan valet åkte de två tillsammans i Jean Hermansons lilla Folkvagn på en rundresa som kommit att bli historisk.

Söderfors bruk

Söderfors bruk

När Claes Depken 1676 anlade Söderfors ankarbruk blev det grundstenen för ett företagande som blomstrar än i dag. Mitt i industriminnet Söderfors bruk pågår high-techtillverkning i spetsklass. Det mesta går på export, men då, för snart 350 år sedan, var det stormakten Sverige som behövde skeppsankare till sin flotta.

Thalias hus

Thalias hus

Sverige har en unik, kulturell skatt i form av gamla teatrar som fortfarande är i bruk. Många har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Andra bildades mer nyligen i storstädernas rivningskåkar eller i nybyggda förorter. Thalias hus är en resa genom teaterhistorien och i geografin, från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Mariestads historia

Mariestads historia

Boken Mariestads historia. Förhistorien och tillkomsten handlar om Mariestads äldsta historia, från hur den första bebyggelsen skedde och förändrades och så småningom växte vid Vänerns strand. Den utgör samtidigt ett stycke svensk och regional historia.

Fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945

Fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945

I Hitlers och nazisternas Tyskland betraktades ”den nordiska rasen” som Västerlandets räddning. Därför blev Sverige ett viktigt strategiskt mål som skulle dras in i den nazistiska inflytelsesfären. Naziregimen sände ut lektorer till Sverige för att infiltrera, spionera och rapportera. Naziregimens mest inflytelserika agent i Sverige Hermann Kappner lyckades bli anställd av Skolöverstyrelsen.

Kallvalsningens historia i Sverige

Kallvalsningens historia i Sverige

Jernkontorets bergshistoriska utskott har givit ut en dokumentation av kallvalsningens historia i Sverige, från 1880-talet fram till våra dagar. Den historiska rapporten Kallvalsning av stålband i Sverige” är dokumentation av en viktig och betydande del av den svenska stålindustrins historia.

Södermalms hus och historia

Södermalms hus och historia

I Södermalm. Husen – historien – människorna presenteras 394 hus på Södermalm i Stockholm. Här blandas idylliska Söderkåkar med ståtliga adelspalats. Här samsas vackra malmgårdar med välbevarade industribyggnader. Och här finns mer eller mindre ombyggda flerbostadshus från över fyra sekler.

Silverbibelns symbolkraft

Silverbibelns symbolkraft

Boken Konungslig klenod skildrar Silverbibelns resa genom Europa från Italien till Sverige och den gotiska bibeltextens färd från stränderna vid Donau och Svarta havet till Europas kejsarhov och kungapalats, in i tryckta böcker och ut i den digitala etern.

Svenska kvinnor historien glömde

Svenska kvinnor historien glömde

Boken Svenska kvinnor historien glömde handlar om åtta svenska kvinnor som påverkade sin samtid, men som få har hört talas om i dag. Boken bygger på Stefan Högbergs podcast “Kvinnliga krigare”.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 19 januari 1520 blev Sten Sture den yngre dödligt sårad i slaget på sjön Åsundens is.