Böcker

Julita gård

Julita gård

Julita gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år. Boken handlar om vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, Vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talens högadliga herrgård och storgods, 1900-talets rationaliseringar och Nordiska museets publika verksamhet fram till vår tid.

Dackefejden

Dackefejden

Försommaren 1542 skakas Sverige i sina grundvalar. I blod och våld börjar det uppror som har kallats Dackefejden, den största och mest framgångsrika folkresningen mot Gustav Vasa. Dackefejden är alltjämt en välkänd händelse i svensk historia, ändå är upproret behäftat med en mängd myter och mysterier. Varför blev det egentligen uppror? Vem var den gåtfulle gestalten Nils Dacke?

Skönhetsrådet och Stockholms utveckling

Skönhetsrådet och Stockholms utveckling

I Skönhet, nytta och beständighet tecknas för första gången Stockholms bebyggelseutveckling utifrån Skönhetsrådets perspektiv; en berättelse som följer stadens förändring såväl ideologiskt som fysiskt. Här presenteras bakgrunden till varför staden ser ut som den gör, vilka debatter och ideal som ligger bakom nya stadsdelar, broar, höghus, konstverk, utglesning och förtätning.

Mannen som ordnade naturen

Mannen som ordnade naturen

”Gud skapade, Linné ordnade” – så har Carl von Linnés vetenskapliga gärning sammanfattats. Hans system för indelning av växter, djur och mineraler har använts i generationer, världen över. I denna nya biografi får vi följa den märkvärdiga historien om prästsonen från Småland som blev en av sin tids mest kända personer.

Dagen då ryssarna brände ner Norrtälje

Dagen då ryssarna brände ner Norrtälje

Boken Dagen då ryssarna brände ner Norrtälje är en dokumentär skildring av den katastrof som drabbade Norrtälje för 300 år sedan, och det långa krig som ledde fram till den ödesdigra dagen.

Spionen Sidorenko och de ryska bombningarna av Stockholm 1944

Spionen Sidorenko och de ryska bombningarna av Stockholm 1944

Den 22 februari 1944 fällde sovjetiska flygplan bomber över Stockholm, Södertälje och nära Södermanlands pansarregemente i Strängnäs. ”Varför sköt ej luftvärnet, varför gavs ej flyglarm, varför sökte ej strålkastarna få tag i det bombfällande flygplanet?” frågade pressen kritiskt. Tre dagar senare benådades den sovjetiske spionen Vasilij Sidorenko. Vem var Sidorenko? Hade bombningarna och frisläppandet med varandra att göra?

Geijerarvet – en släkthistoria om dikt och galenskap

Geijerarvet – en släkthistoria om dikt och galenskap

Bland ättlingarna till Erik Gustaf Geijer finns kända politiker, författare och skådespelare, både nutida och dåtida. Gemensamt har de sin berömde anfader och det komplicerade förhållandet till honom och hans plats i kulturhistorien. Släktarvet har ibland kastat långa skuggor, med psykisk sjukdom och prestationsångest i flera led.

Karl X Gustavs bror Adolf Johan

Karl X Gustavs bror Adolf Johan

Bröderna Karl Gustav och Adolf Johan fick en likartad uppfostran i stormaktstidens Sverige. De var barnbarns barn till Gustav Vasa och de blev båda generaler. När den äldre brodern blev kung såg även den yngre broderns framtid ljus ut. Men efter Karl X Gustavs död 1660 sköts Adolf Johan undan från makten och en osannolik utförslöpa tog vid.

Släktforska utanför Norden

Släktforska utanför Norden

Aldrig tidigare har en så stor del av Sveriges befolkning haft rötter utomlands. Släktforska utanför Norden är en handbok för den som vill börja leta efter anor som invandrat till Sverige under de senaste 160 åren. Man får veta hur man först söker efter uppgifter i svenska arkiv, sedan hur man går till väga för att ta reda på uppgifter om sin släkt i den gamla hemlandet.

Gunnar Sträng

Gunnar Sträng

Gunnar Sträng är mest ihågkommen som mäktig finansminister. Men han spelade också en viktig roll i bygget av det svenska välfärdssamhället. Han har suttit längre tid som statsråd än någon annan. Här ger Erik Åsbrink, som arbetat under Sträng på finansdepartementet, en bild av honom.

Katedralen i Västerås

Katedralen i Västerås

Det har länge saknats ett bokverk om Västerås domkyrka. Nu ger Sveriges främste arkitekturhistoriker Fredric Bedoire rättvisa åt denna märkliga katedrals historia från 1200-talet till i dag.

En släkt i skuggan av tre diktaturer

En släkt i skuggan av tre diktaturer

I Småryd utanför Båstad står sommarvillan ännu kvar. Den som den ryske tsarens hovjuvelerare, Wilhelm Bolin lät bygga 1903, och som blev en viktig samlingspunkt för släkten. I en sekretär finns mängder av brev bevarade och med dem som avstamp tecknar Gunnar Bolin ett porträtt av sin släkts kosmopolitiska historia.

Vänsterradikala nätverk och hur de präglat Svenska kyrkan

Vänsterradikala nätverk och hur de präglat Svenska kyrkan

Det har förflutit att halvt sekel sedan 68-rörelsen sköljde över stora delar av västvärlden. Många inom denna vänstervåg var studenter, författare eller intellektuella. Också kristna studenter var på ett eller annat sätt influerade av rörelsen. Rännil blev till flod sätter strålkastarljuset på vad som hände i universitetsstaden Lund bland kyrkliga och frikyrkliga studenter under ”de röda åren” 1968–1972.

Carl Michael Bellman

Carl Michael Bellman

Carina Burman skildrar Carl Michael Bellman (1740–1795) med utgångspunkt i staden, tiden och de kvinnor och män som omgav honom. Boken är den mest omfattande levnadsteckningen som gjorts över Sveriges genom tiderna kanske störste diktare.

Sverige och Polen – 1000 år av krig och kärlek

Sverige och Polen – 1000 år av krig och kärlek

I tusen år har svenskar och polacker mötts i krig och kärlek, ändå är Polen ganska okänt för så många. Vi har haft polska drottningar och Polen en svensk kung. Två gånger har svenska arméer plundrat och ödelagt vårt grannland. Herman Lindqvist, som bor i Warszawa, för läsaren genom svensk-polsk turbulens fram till dagens moderna Polen.

200 märkvärdiga svenska kvinnor

200 märkvärdiga svenska kvinnor

Vart tog alla kvinnliga politiker vägen, alla kvinnliga konstnärer, forskare, journalister, företagare? Hur kan man hitta dem? Vad var det som drev dem att hela tiden gå vidare? I Märkvärdiga svenska kvinnor möter vi 200 kvinnor varit och format landet.

Fisken i forskningen

Fisken i forskningen

I boken Fisken i forskningen samsas texter av författare från arkiv och museum, naturvetenskap och humaniora. Vad som förenar dem är ambitionen att utforska frågor som på olika sätt berör fiske.

Fem svenska politiska projekt 1809–2019

Fem svenska politiska projekt 1809–2019

När idéhistorieprofessorn Svante Nordin försöker skildra de fem största politiska kliven under Sveriges senaste 200 år frapperas man av hur varje nytt kliv som tagits varit en protest mot det föregående, samtidigt som varje kliv gjort samma anspråk på att vara toppmodernt. I Sveriges moderna historia öppnar han för nya tolkningar av Sverige, av moderniteten och av historien.

Kungar och drottningar i Sverige

Kungar och drottningar i Sverige

Boken presenterar svenska regenter från Gustav Vasa fram till dagens kungahus. Som en bakgrund till kungatexterna ges även en kortfattad svensk historia – från istid till Spotify – och en presentation av de elva kungliga slotten. Stort utrymme ägnas dagens kungafamilj.

Ny lärobok i släktforskning

Ny lärobok i släktforskning

Nu finns en lärobok för alla som släktforskar med ArkivDigital: Släktforskning på riktigt av Håkan Skogsjö. Boken är en vägvisare som guidar från de första stegen till de avancerade metoderna ur ett ArkivDigital-perspektiv. Det är företagets programvara som hela tiden används och förklaras och som alla exempel utgår från.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagensdatum

  • Den 22 oktober 1973 greps reportrarna Jan Guillou och Peter Bratt samt fd IB-agenten Håkan Isacson efter att ha avslöjat den hemliga underrättelsetjänsten IB.