Nyheter

Nationalmuseums öppningsdatum spikat

Efter att ha varit stängt för renovering sedan 2013 inleder nu Nationalmuseum inflyttningen i den nyrenoverade museibyggnaden mitt i Stockholm. Museet kommer att öppna för allmänheten med stora festligheter lördagen den 13 oktober 2018.

Forskning

Kriminologi i Sverige 1885–1965

Vetenskapen kriminologi verkar i ett gränsland där politiska och vetenskapliga aspekter måste samsas och vägas mot varandra. Blir kriminologin för politisk framstår den som ideologisk och blir den istället för vetenskaplig riskerar den att bli samhälleligt irrelevant. I en ny idéhistorisk avhandling analyseras kriminologins utveckling i Sverige.

Böcker

De svensk-tyska ubåtsnäten i Öresund 1940–1945

I april 1940 ockuperades Danmark och Norge av Tyskland. I juni samma år samarbetade Sverige med ockupationsmakten och la ut nät i den svenska delen av Öresund för att hindra främmande ubåtar, i första hand brittiska, att kunna komma in i Östersjön. Tyska marinofficerare berömde sina svenska kolleger för att Sverige så snabbt och tjänstvilligt gick de tyska önskemålen till mötes. Britterna uppfattade det som en ovänlig handling och Sverige förnekade officiellt vad man gjort.

Samarbeten

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3391 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 15 december 1768 abdikerade Adolf Fredrik.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!