Nyheter

Forskning

Ett århundrade med den gustavianska stilen

Varför har den gustavianska stilen blivit så framträdande i den svenska självbilden? En ny avhandling från Uppsala universitet visar på hur forskare parallellt med museer, kommersiella företag och monarkin, har bidragit till att den gustavianska stilen har bevarats och förmedlats ända sedan 1700-talet.

Böcker

Musik vid brunnar, bad och beväringsmöten

Vad för musik fick man höra på brunnsorter som Ronneby, Söderköping och Ramlösa och vid Västkustens badorter? Och varför skulle där alls vara musik? Den gamla brunnsmusiken var underhållning för kurorternas gäster men innebar också eftertraktade extraanställningar för den oskarianska epokens yrkesmusiker. Vilka var musikerna? Hur skaffade de sin repertoar för sommarsäsongen?

Samarbeten

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3064 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 23 maj 1901 ersattes indelningsverket av allmän värnplikt enligt beslut av riksdagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!