Nyheter

Einar Hansens Forskningsfond prisar digital arkeolog

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Nicolo Dell’Unto. Han får priset för sin forskning om digital utveckling av arkeologiska metoder. Prissumman är på 150 000 danska kronor.

Forskning

Språk och texter i Stockholms stads tänkeböcker

I en ny avhandling undersöks språk och texter i Stockholms rådstugurätts protokoll, tänkeböckerna, 1476–1626. Under svensk senmedeltid och tidigmodern tid tas skriftspråket i bruk i allt fler sociala och samhälleliga sammanhang, inte minst i städernas administration. I tänkeböckerna kommer vi detta tilltagande folkspråkiga skriftbruk in på livet.

Böcker

Historien om Charles A. Lindbergh

När Charles Lindbergh landade i Paris på kvällen den 21 maj 1927 hade han varit ensam i luften i ett litet flygplan i mer än trettiotre timmar. Han hade färdats hela vägen över Atlanten genom mörker, regn och hårda vindar, och när han tog mark hade han ingen aning om att hans liv för alltid förändrats. Han hade utfört en historisk bragd och blev över en natt hela världens hjälte. Ingen före honom hade blivit så känd på så kort tid.

Samarbeten

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3095 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 29 juni 1561 kröntes Erik XIV i Uppsala domkyrka.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!