Debatt

“Bevara vårt kulturarv på kyrkogårdarna”

“Bevara vårt kulturarv på kyrkogårdarna”

Ingenstans är tystnaden större. Ingenstans talar så många röster. Om det som varit, om det är som är, om det som ska bli. På kyrkogården, på gravstenarna, finns vår historia och den ska bevaras, inte återvinnas, skriver journalisten Jennifer Wegerup i en krönika i Expressen.

”Arkiven ligger risigt till när alla blickar framåt”

”Arkiven ligger risigt till när alla blickar framåt”

I Sverige ser vi framåt, historien sätts på undantag. Hur ska vi då förstå vilka vi är? Nu ska Riksarkiven drastiskt korta sina öppettider. Dags att protestera, skriver doktoranden Björn Holm i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Grundfinansieringen av länsmuseerna måste öka

Grundfinansieringen av länsmuseerna måste öka

Sveriges länsmuseer har under många år försökt uppmärksamma staten på att många länsmuseer befinner sig i ett mycket allvarsamt ekonomiskt läge. Runt omkring i Sverige sker årliga personalneddragningar och flera museer tvingas till bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader, skriver ordföranden i Länsmuseernas samarbetsråd Jonas Hellberg i en debattartikel.

Sveriges Museer: “Satsningar i hela landet saknas för museerna”

Sveriges Museer: “Satsningar i hela landet saknas för museerna”

Regeringen tillför medel till flera statliga museer, men en bredare satsning på museer saknas i budgetpropositionen. Sveriges Museer ser hur vården av museernas föremål och historiska byggnader hotas runt om i landet på grund av bristande resurser, skriver organisationen i en kommentar.

Grundfinansieringen av länsmuseerna måste öka

“Landets länsmuseer de stora förlorarna på statens kulturpolitik”

Statens sätt att fördela ut kulturanslagen regionalt har under flera år kraftigt missgynnat landets länsmuseer. Det är hög tid för riksdagspartierna och regeringen att uppmärksamma de regionala museernas svåra ekonomiska situation. Över blockgränserna kräver vi att statens grundfinansiering höjs. Sker inte detta står länsmuseerna inför uppsägningar, skriver styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd i en debattartikel.

“Inför fri entré på regionala museer, Löfven”

“Inför fri entré på regionala museer, Löfven”

“Ingen annan del av kulturlivet kan bli en starkare motpol till sekterism och inskränkthet än länsmuseerna. I kommande budgetförhandlingar behöver Socialdemokraterna därför se till att prioritera vallöftet om fri entré till regionala museer”, skriver ordföranden för Kalmar läns museum, Jonas Hellberg (S), i en debattartikel på Dagens Samhälle.

Sveriges Museers uppmaningar till den nya kulturministern

Sveriges Museers uppmaningar till den nya kulturministern

Landets museer står starka med över 17 miljoner besök under förra året. Museer spelar stor roll i samhällsutvecklingen. Det bekräftas nu senast i en färsk OECD-rapport. Med en ny kulturminister på plats vill Sveriges Museer visa på några områden som är speciellt viktiga för sektorn, skriver generalsekreteraren Mats Persson.

”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

Det är illa ställt med skyddet av bebyggelsens kulturvärden. Riksantikvarieämbetets undersökning av 110 byggärenden runt om i landet visar att det i de flesta fall inte alls tas hänsyn till kulturvärdena i den kommunala byggprocessen. Det skriver överantikvarie Knut Weibull i en debattartikel.

”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet”

”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet”

Det stämmer inte att regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att avveckla sakkunskapen om fornlämningar. Det anser riksantikvarien Lars Amréus i ett svar på den fräna kritik som fyra före detta fornminnesinventerare riktar mot myndigheten. [SvD]

“Vi behöver resurser för att rädda hotat kulturarv”

“Vi behöver resurser för att rädda hotat kulturarv”

“Musikverket ansvarar för en kulturhistorisk skattkammare, men stora delar av detta kulturarv riskerar att gå förlorat. 22 000 teaterföremål och en stor mängd ljudinspelningar är i behov av akuta insatser. De kan fortfarande räddas, men det kräver extra resurser nu. Och det kan inte vänta”, skriver företrädare för Musikverket,

Rädda Måleriyrkets museum!

Rädda Måleriyrkets museum!

Under konferensen Färgforum skrevs ett öppet brev till Svenska Måleriförbundet och Måleriföretagen i Sverige med uppmaningen att inte dra tillbaka anslagen till Måleriyrkets museum, vars unika samlingar utan dem riskerar att skingras och raseras.

”Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst”

”Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst”

Den 17 december 1918 är födelsedagen för den allmänna och lika rösträtten i vårt land. Den dagen tog riksdagen beslutet efter årtionden av politisk strid. Rösträtten är värd ett jubileum och statsministern i den regering som fixade det är värd en byst, skriver Ingvar Carlsson, Ingemar Eliasson, Barbro Hedvall, Olof Kleberg, Olof Ruin och Daniel Tarchys på DN Debatt.

Kräver samlat ansvar för släktforskningsfrågor

Kräver samlat ansvar för släktforskningsfrågor

Kulturdepartementet måste ta ett samlat ansvar inom regeringskansliet för frågor som rör släktforskningen. De bör därför också engagera sig i släktforskningsärenden som rör folkbokföringen inom finansdepartementets område. Det anser Erland Ringborg, ordförande för Sveriges Släktforskarförbund.

“Den nationella historieskrivningen ligger som en tung, blöt filt över Uppåkra”

“Den nationella historieskrivningen ligger som en tung, blöt filt över Uppåkra”

Uppåkra har hamnat i kläm där det ligger på gränsen mellan Sverige och Danmark. Att platsen uppmärksammas ganska lite i svensk historia beror säkert till stor del på att den ligger i Skåne, som tidigare tillhört Danmark. Det skriver Stefan Nyzell och Thomas Småberg, docent respektive biträdande professor i historia vid Malmö universitet i en debattartikel.

Museerna ger bort kunskap – då kräver Facebook betalt

Museerna ger bort kunskap – då kräver Facebook betalt

Museerna betalar för att ge bort skattefinansierat innehåll, som Facebook sedan tjänar pengar på. Jag skulle önska att vi kulturarbetare inom det offentliga – med stöd av politikerna – arbetar tillsammans för ett alternativ, skriver Joakim Carlson på Statens historiska museer i ett debattinlägg.

Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Kyrkostyrelsens beslut att införa det nya kyrkounderhållsbidraget är en tydlig försämring av dagens kyrkobyggnadsbidrag. Beslutet behöver omprövas, anser tre länsmuseichefer i Skåne och Blekinge i en debattartikel i Kyrkans Tidning.

Annonser

Dagens datum

Den 19 januari 1520 blev Sten Sture den yngre dödligt sårad i slaget på sjön Åsundens is.