Debatt

“Landets länsmuseer de stora förlorarna på statens kulturpolitik”

“Landets länsmuseer de stora förlorarna på statens kulturpolitik”

Statens sätt att fördela ut kulturanslagen regionalt har under flera år kraftigt missgynnat landets länsmuseer. Det är hög tid för riksdagspartierna och regeringen att uppmärksamma de regionala museernas svåra ekonomiska situation. Över blockgränserna kräver vi att statens grundfinansiering höjs. Sker inte detta står länsmuseerna inför uppsägningar, skriver styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd i en debattartikel.
“Inför fri entré på regionala museer, Löfven”

“Inför fri entré på regionala museer, Löfven”

"Ingen annan del av kulturlivet kan bli en starkare motpol till sekterism och inskränkthet än länsmuseerna. I kommande budgetförhandlingar behöver Socialdemokraterna därför se till att prioritera vallöftet om fri entré till regionala museer", skriver ordföranden för Kalmar läns museum, Jonas Hellberg (S), i en debattartikel på Dagens Samhälle.
Sveriges Museers uppmaningar till den nya kulturministern

Sveriges Museers uppmaningar till den nya kulturministern

Landets museer står starka med över 17 miljoner besök under förra året. Museer spelar stor roll i samhällsutvecklingen. Det bekräftas nu senast i en färsk OECD-rapport. Med en ny kulturminister på plats vill Sveriges Museer visa på några områden som är speciellt viktiga för sektorn, skriver generalsekreteraren Mats Persson.
”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

Det är illa ställt med skyddet av bebyggelsens kulturvärden. Riksantikvarieämbetets undersökning av 110 byggärenden runt om i landet visar att det i de flesta fall inte alls tas hänsyn till kulturvärdena i den kommunala byggprocessen. Det skriver överantikvarie Knut Weibull i en debattartikel.
”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet”

”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet”

Det stämmer inte att regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att avveckla sakkunskapen om fornlämningar. Det anser riksantikvarien Lars Amréus i ett svar på den fräna kritik som fyra före detta fornminnesinventerare riktar mot myndigheten. [SvD]
”Riksantikvarien låtsas att kompetensen finns kvar”

”Riksantikvarien låtsas att kompetensen finns kvar”

Det stämmer inte att regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att avveckla sakkunskapen om fornlämningar. Det anser riksantikvarien Lars Amréus i ett svar på den fräna kritik som fyra före detta fornminnesinventerare riktar mot myndigheten. [SvD]
Rädda Måleriyrkets museum!

Rädda Måleriyrkets museum!

"Musikverket ansvarar för en kulturhistorisk skattkammare, men stora delar av detta kulturarv riskerar att gå förlorat. 22 000 teaterföremål och en stor mängd ljudinspelningar är i behov av akuta insatser. De kan fortfarande räddas, men det kräver extra resurser nu. Och det kan inte vänta", skriver företrädare för Musikverket,
”Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst”

”Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst”

Under konferensen Färgforum skrevs ett öppet brev till Svenska Måleriförbundet och Måleriföretagen i Sverige med uppmaningen att inte dra tillbaka anslagen till Måleriyrkets museum, vars unika samlingar utan dem riskerar att skingras och raseras.
Kräver samlat ansvar för släktforskningsfrågor

Kräver samlat ansvar för släktforskningsfrågor

Den 17 december 1918 är födelsedagen för den allmänna och lika rösträtten i vårt land. Den dagen tog riksdagen beslutet efter årtionden av politisk strid. Rösträtten är värd ett jubileum och statsministern i den regering som fixade det är värd en byst, skriver Ingvar Carlsson, Ingemar Eliasson, Barbro Hedvall, Olof Kleberg, Olof Ruin och Daniel Tarchys på DN Debatt.
Museerna ger bort kunskap – då kräver Facebook betalt

Museerna ger bort kunskap – då kräver Facebook betalt

Uppåkra har hamnat i kläm där det ligger på gränsen mellan Sverige och Danmark. Att platsen uppmärksammas ganska lite i svensk historia beror säkert till stor del på att den ligger i Skåne, som tidigare tillhört Danmark. Det skriver Stefan Nyzell och Thomas Småberg, docent respektive biträdande professor i historia vid Malmö universitet i en debattartikel.
#utgrävningpågår – 387 arkeologer i upprop mot sexuella trakasserier

#utgrävningpågår – 387 arkeologer i upprop mot sexuella trakasserier

Museerna betalar för att ge bort skattefinansierat innehåll, som Facebook sedan tjänar pengar på. Jag skulle önska att vi kulturarbetare inom det offentliga – med stöd av politikerna – arbetar tillsammans för ett alternativ, skriver Joakim Carlson på Statens historiska museer i ett debattinlägg.
Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Den 17 december 1918 är födelsedagen för den allmänna och lika rösträtten i vårt land. Den dagen tog riksdagen beslutet efter årtionden av politisk strid. Rösträtten är värd ett jubileum och statsministern i den regering som fixade det är värd en byst, skriver Ingvar Carlsson, Ingemar Eliasson, Barbro Hedvall, Olof Kleberg, Olof Ruin och Daniel Tarchys på DN Debatt.
Ola Wong: Regeringen använder museer för egna politiska mål

Ola Wong: Regeringen använder museer för egna politiska mål

I debattartikeln ”Regeringen använder museer för egna politiska mål” i Svenska Dagbladet riktar Ola Wong bland annat kritik mot Riksantikvarieämbetet för att låta normkritik styra arbetet med kulturarvet. Här svarar riksantikvarie Lars Amréus på kritiken.
“Transpersoner göms undan i vår historia”

“Transpersoner göms undan i vår historia”

Det stämmer inte att regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att avveckla sakkunskapen om fornlämningar. Det anser riksantikvarien Lars Amréus i ett svar på den fräna kritik som fyra före detta fornminnesinventerare riktar mot myndigheten. [SvD]
“Olyckligt att folk känner sig förbisedda”

“Olyckligt att folk känner sig förbisedda”

"En farlig väg att gå. Fyra arkeologer och före detta fornminnesinventerare skriver i en debattartikel att Riksantikvarieämbetet har monterat ned kompetensen att inventera och tolka fornlämningar. [SvD]
“Kattis Ahlström stjäl från kvinnohistoriker”

“Kattis Ahlström stjäl från kvinnohistoriker”

Det är illa ställt med skyddet av bebyggelsens kulturvärden. Riksantikvarieämbetets undersökning av 110 byggärenden runt om i landet visar att det i de flesta fall inte alls tas hänsyn till kulturvärdena i den kommunala byggprocessen. Det skriver överantikvarie Knut Weibull i en debattartikel.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • Den 24 augusti 1904 dödförklarades den försvunne upptäcktsresanden Salomon August Andrée.