Debatt

”Nationalmuseum kan tvingas flytta”

”Nationalmuseum kan tvingas flytta”

Nationalmuseum har så höga fastighets­kostnader att man kan tvingas stänga eller flytta från sitt nyrenoverade hus, skriver museets förra chef Susanna Pettersson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Respektera museernas oberoende och professionalitet”

”Respektera museernas oberoende och professionalitet”

”Förtroendet för museerna är skyhögt så det är inte förvånande att den politiker som inte förstår sig på eller bryr sig om hur ett museum fungerar är intresserad av att använda museernas trovärdighet i egna syften”, skriver Sveriges Museers generalsekreterare Gunnar Ardelius i en debattartikel.

”Dags att satsa på länsmuseerna och hela Sverige”

”Dags att satsa på länsmuseerna och hela Sverige”

”Sveriges museer åtnjuter högt förtroende och är den kulturform som flest invånare vill lägga skattepengar på. Pandemin slog hårt och återhämtningen kommer att ta tid. Nu är det dags att satsa på länsmuseerna”, skriver Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

”Sverige ligger efter i digitalisering av kulturarv”

”Sverige ligger efter i digitalisering av kulturarv”

Bara 5–10 procent av det svenska tryckta kulturarvet är digitaliserat i dag. Det är dags för regeringen att besluta om en storskalig satsning, skriver företrädare för Kungliga biblioteket och de stora universitetsbiblioteken i en debattartikel.

”Förvara vårt gemensamma kulturarv där det hör hemma”

”Förvara vårt gemensamma kulturarv där det hör hemma”

Riksarkivet tvingade nyligen Jönköpings kommun att lämna ifrån sig sina privilegiebrev. Och nu kan fler städer stå på tur. ”Låt historiska dokument om städers ursprung förvaras lokalt”, skriver två historiker i en debattartikel.

”Engagera hela landet i firandet av Vasa”

”Engagera hela landet i firandet av Vasa”

”2023 infaller 500-årsminnet av Gustav Vasas kungaval – Sveriges 500:e födelsedag. Det är hög tid att bilda en nationalkommitté som kan engagera hela landet i firandet.” Det skriver bland andra Herman Lindqvist, Kent Zetterberg och David Lindén i en debattartikel på Svenska Dagbladet.

”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid”

”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid”

”Vi vill se lika kraftfulla insatser för museerna som har gjorts för att stötta näringslivet och utbildningssektorn. Samlingar, kompetens och kunskap om vår gemensamma historia riskerar att gå förlorade för evigt”, skriver 13 centralmuseichefer på DN Debatt.

Historiska Föreningen kräver ökad tillgång till arkiven

Historiska Föreningen kräver ökad tillgång till arkiven

Svenska Historiska Föreningen har skrivit ett brev till riksarkivarie Karin Åström Iko med anledning av de starkt begränsade öppettiderna på Riksarkivet, som kraftigt försvårar forskning och studier för många av föreningens medlemmar.

”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”

”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”

”Det är hög tid för Sverige att genomföra en storskalig och kraftfull satsning på digitalisering. Andra länder har insett betydelsen och ligger före”, skriver fem institutionschefer i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Skapa 24 regionala museer om Förintelsen – inte ett statligt i Stockholm

Skapa 24 regionala museer om Förintelsen – inte ett statligt i Stockholm

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att föreslå ett nytt museum om Förintelsen. Sveriges länsmuseer avråder staten ifrån att ska skapa ännu ett traditionellt myndighetsmuseum och anser att landets 24 länsmuseer bör tilldelas uppgiften, skriver Länsmuseernas samarbetsråd i en debattartikel.

Krav på upprättelse för häxprocessernas offer

Krav på upprättelse för häxprocessernas offer

Vi behöver göra upp med det historiska våldet mot kvinnorna, inte minst häxprocesserna. Vi vill uppmuntra biskopen i Härnösand stift, landshövdingen i Västernorrlands län och kommunalrådet Andreas Sjölander i Härnösand att diskutera med våra representanter hur vi bäst kan skapa ett värdigt kvinnominne i Härnösand med omnejd, skriver företrädare för kvinnonätverket Nordic Noise Movement 2020.

”Rädda Arbetar­rörelsens arkiv och bibliotek!”

”Rädda Arbetar­rörelsens arkiv och bibliotek!”

”I en tid då arbetarrörelsen är på reträtt och krafter som ifrågasätter forskning tar ton är det ett särskilt olyckligt beslut att säga upp all personal på Arbetarrörelsens bibliotek”, skriver 378 forskare, debattörer och folkrörelseaktiva i ett upprop i Arbetet.

”Bevara vårt kulturarv på kyrkogårdarna”

”Bevara vårt kulturarv på kyrkogårdarna”

Ingenstans är tystnaden större. Ingenstans talar så många röster. Om det som varit, om det är som är, om det som ska bli. På kyrkogården, på gravstenarna, finns vår historia och den ska bevaras, inte återvinnas, skriver journalisten Jennifer Wegerup i en krönika i Expressen.

”Arkiven ligger risigt till när alla blickar framåt”

”Arkiven ligger risigt till när alla blickar framåt”

I Sverige ser vi framåt, historien sätts på undantag. Hur ska vi då förstå vilka vi är? Nu ska Riksarkiven drastiskt korta sina öppettider. Dags att protestera, skriver doktoranden Björn Holm i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Skapa 24 regionala museer om Förintelsen – inte ett statligt i Stockholm

Grundfinansieringen av länsmuseerna måste öka

Sveriges länsmuseer har under många år försökt uppmärksamma staten på att många länsmuseer befinner sig i ett mycket allvarsamt ekonomiskt läge. Runt omkring i Sverige sker årliga personalneddragningar och flera museer tvingas till bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader, skriver ordföranden i Länsmuseernas samarbetsråd Jonas Hellberg i en debattartikel.

Annonser


Dagens datum

Den 25 juni 1810 träffade det svenska sändebudet Carl Otto Mörner marskalken Jean Baptiste Bernadotte i Paris och frågade om han ville bli kung av Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!