Debatt

”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

Det är illa ställt med skyddet av bebyggelsens kulturvärden. Riksantikvarieämbetets undersökning av 110 byggärenden runt om i landet visar att det i de flesta fall inte alls tas hänsyn till kulturvärdena i den kommunala byggprocessen. Det skriver överantikvarie Knut Weibull i en debattartikel.

”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet”

”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet”

Det stämmer inte att regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att avveckla sakkunskapen om fornlämningar. Det anser riksantikvarien Lars Amréus i ett svar på den fräna kritik som fyra före detta fornminnesinventerare riktar mot myndigheten. [SvD]

“Vi behöver resurser för att rädda hotat kulturarv”

“Vi behöver resurser för att rädda hotat kulturarv”

“Musikverket ansvarar för en kulturhistorisk skattkammare, men stora delar av detta kulturarv riskerar att gå förlorat. 22 000 teaterföremål och en stor mängd ljudinspelningar är i behov av akuta insatser. De kan fortfarande räddas, men det kräver extra resurser nu. Och det kan inte vänta”, skriver företrädare för Musikverket,

Rädda Måleriyrkets museum!

Rädda Måleriyrkets museum!

Under konferensen Färgforum skrevs ett öppet brev till Svenska Måleriförbundet och Måleriföretagen i Sverige med uppmaningen att inte dra tillbaka anslagen till Måleriyrkets museum, vars unika samlingar utan dem riskerar att skingras och raseras.

”Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst”

”Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst”

Den 17 december 1918 är födelsedagen för den allmänna och lika rösträtten i vårt land. Den dagen tog riksdagen beslutet efter årtionden av politisk strid. Rösträtten är värd ett jubileum och statsministern i den regering som fixade det är värd en byst, skriver Ingvar Carlsson, Ingemar Eliasson, Barbro Hedvall, Olof Kleberg, Olof Ruin och Daniel Tarchys på DN Debatt.

Kräver samlat ansvar för släktforskningsfrågor

Kräver samlat ansvar för släktforskningsfrågor

Kulturdepartementet måste ta ett samlat ansvar inom regeringskansliet för frågor som rör släktforskningen. De bör därför också engagera sig i släktforskningsärenden som rör folkbokföringen inom finansdepartementets område. Det anser Erland Ringborg, ordförande för Sveriges Släktforskarförbund.

“Den nationella historieskrivningen ligger som en tung, blöt filt över Uppåkra”

“Den nationella historieskrivningen ligger som en tung, blöt filt över Uppåkra”

Uppåkra har hamnat i kläm där det ligger på gränsen mellan Sverige och Danmark. Att platsen uppmärksammas ganska lite i svensk historia beror säkert till stor del på att den ligger i Skåne, som tidigare tillhört Danmark. Det skriver Stefan Nyzell och Thomas Småberg, docent respektive biträdande professor i historia vid Malmö universitet i en debattartikel.

Museerna ger bort kunskap – då kräver Facebook betalt

Museerna ger bort kunskap – då kräver Facebook betalt

Museerna betalar för att ge bort skattefinansierat innehåll, som Facebook sedan tjänar pengar på. Jag skulle önska att vi kulturarbetare inom det offentliga – med stöd av politikerna – arbetar tillsammans för ett alternativ, skriver Joakim Carlson på Statens historiska museer i ett debattinlägg.

Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Kyrkostyrelsens beslut att införa det nya kyrkounderhållsbidraget är en tydlig försämring av dagens kyrkobyggnadsbidrag. Beslutet behöver omprövas, anser tre länsmuseichefer i Skåne och Blekinge i en debattartikel i Kyrkans Tidning.

“Transpersoner göms undan i vår historia”

“Transpersoner göms undan i vår historia”

1600-talet handlar lika mycket om drottning Kristinas transhistoria som stormaktstiden. För att på allvar förstå varför transperspektivet förpassats till marginalerna måste vi förankra det i historieskrivningen och ge människor med transerfarenhet ett sammanhang att utgå ifrån. Det skriver Aleksa Lundberg, som just nu spelar drottning Kristina i pjäsen ”Kung Kristina Alexander”, i en debattartikel i Aftonbladet.

“Olyckligt att folk känner sig förbisedda”

“Olyckligt att folk känner sig förbisedda”

Professor Kjell Östberg kritiserade SVT:s serie “Kvinnorna på fröken Frimans tid” för att inte ge forskarna nog med kredd. I en replik förklarar Lisa Wahlbom på produktionsbolaget Mediabruket hur man har arbetat. (Expressen)

“Kattis Ahlström stjäl från kvinnohistoriker”

“Kattis Ahlström stjäl från kvinnohistoriker”

SVT:s program “Kvinnorna på fröken Frimans tid” bygger på mångårig forskning om rösträttsrörelsen. Men de kvinnliga historikerna får inte ens ett tack, skriver professor Kjell Östberg i en debattartikel på Expressen Kultur.

Harrison: Lögner är ett farligt vapen mot rasism

Propagandalögner har tidigare förknippats med auktoritära stater. Men i dagens medialiserade och indi­vidualiserade värld kan alla ta sig rätten att konstruera ett förflutet som saknar verklighetsförankring, skriver Dick Harrison, professor i historia i SvD.

Dags att öppna arkivet, kungen

Det är orimligt att en enskild familj har möjlighet att påverka våra kunskaper om de senaste två hundra årens historia. Bernadottearkivet innehåller stora mängder viktigt källmaterial om den makt som monarkerna faktiskt hade, även över utrikespolitik och krig och fred, och det är inte vettigt att jag och ­mina kollegor i vår yrkesutövning ska vara utlämnade åt en familj som alldeles uppenbart saknar både mänsklig och politisk mognad för att utöva den sortens makt, skriver historikern Mats Deland i Aftonbladet.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap