Att gräva efter det judiska kulturarvet

Traces of Existence handlar om Judiska museets arbete med att lyfta fram oberättade och bortglömda historier om judiskt liv på sex platser runt om i landet: Stockholm, Karlskrona, Norrköping, Falun, Borås och Marstrand.

Boken beskriver hur man har arbetat med varje projekt där bortglömda historier och berättelser lyftes fram. Parallellt med detta undersökande arbete skapade en konstnär ett samtida konstverk med utgångspunkt i platsen och dess historia. På så sätt lades nya perspektiv och lager till det judiska kulturarvet.

I boken berättas också om hur det stora museiprojektet ”Traces of Existence” i sin helhet genomfördes, tillsammans med Judiska museets lärdomar. Göran Rosenberg har skrivit en text om att söka sitt judiska arv.

Åsa Andersson Broms, Christina Gamstorp, Anna Lindholm & Andreas Schein (redaktörer):
Traces of existence. Att gräva efter det judiska kulturarvet
Medströms Bokförlag/Judiska Museet
Utkom 2023