Den svenska armén under kalla kriget

Under det kalla kriget hade Sverige en av de större arméerna i världen. I ett skarpt läge hade landet kunnat mobilisera uppemot 800 000 soldater. Inte bara människor, bussar och lastbilar var krigsplacerade, utan hela samhället kunde gå från fred till krig på mycket kort tid.

Miljontals svenskar kom genom åren att få en i förväg bestämd roll i detta väldiga krigsmaskineri. Den stora armén presenterar i detalj hur armén var organiserad, hur den var utrustad och beväpnad och hur den skulle ha fungerat i krig.

Boken är inte bara en nostalgisk resa till ungdomen för flertalet svenska män över 45 år, utan även en rikt illustrerad presentation av Sveriges största projekt genom tiderna.

Den stora armén är skriven av en rad officerare och bygger på deras egen forskning samt på egna upplevelser och minnen. Boken har producerats i samarbete med forskningsprojektet Försvaret och kalla kriget (FoKK). Projektet startade vid Försvarshögskolan 2002 och har tagit fram ett femtiotal böcker om olika aspekter om kalla kriget.

Bo Hugemark (redaktör):
Den stora armén
Medströms Bokförlag
Utkom 2015