Prästerna

Gud är ofta underskattad i nutida historieskrivning. Tron har färgat människornas göranden och låtanden långt fram i tiden. Tron tolkades och förmedlades av prästerna i mer än tusen år. De var landets första intellektuella – kungarnas hjälpredor, bildningens män i byarna.

Gunnar Wetterberg följer samspelet mellan församlingarna och deras herdar genom århundradena. Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas vardag och deras liv. Varför slog kristendomen igenom? Hur kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan i 1900-talets stora strider?

Gunnar Wetterberg är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Han har tilldelats Hertig Karls pris och Nationalencyklopedins Kunskapspris. Wetterberg har skrivit en lång rad böcker, däribland Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid, Skånes historia i tre band och Ingenjörerna.

Gunnar Wetterberg:
Prästerna
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2022