Digitala spel bevaras för framtiden

Figurerna från spelet Alwa's Awakening (Elden Pixels) i Kungliga bibliotekets arkiv.

Figurerna från spelet Alwa’s Awakening (Elden Pixels) i Kungliga bibliotekets arkiv.

Sedan 1995 bevarar Kungliga biblioteket svenska dator- och tv-spel. Men biblioteket saknar många delar av utgivningen, särskilt onlinespel och appar. Därför gör KB nu en satsning på att samla in digitala spel, så att även framtida generationer kan studera dem.

KB samlar in i stort sett allt som ges ut och sprids i Sverige – böcker, tidningar, tidskrifter, reklambroschyrer, musik och mycket mer. Det allra mesta materialet kommer in med hjälp av två lagar om pliktleverans. I korthet innebär de att den som ger ut eller publicerar något i landet även ska skicka ett exemplar till biblioteket.

Även dator- och tv-spel ingår i KB:s insamling. Precis som all annan kultur är spelen en viktig del av historien, som i framtiden kommer att säga något om oss som levde runt år 2000. Enligt den så kallade e-pliktslagen ska KB få in webbpublicerat material. Men det omfattar inte digitala spel, vilket innebär att KB måste hitta nya vägar för att samla in materialet.

– I nuläget missar vi till exempel onlinespel, nedladdningsbara spel, spelappar och andra interaktiva medier. Ett gott samarbete med spelbranschen är därför A och O för att KB ska kunna dokumentera den svenska spelkulturen för eftervärlden, säger Daria Chernysheva-Gerke, handläggare för KB:s spelsamlingar.

Tidigare i år donerade den svenska spelstudion Elden Pixels två av sina spel till KB. Deras produktioner är exempel på nedladdningsbara spel som annars inte hade flödat in till biblioteket. Nu bevaras Alwa’s Awakening och Alwa’s Legacy i KB:s digitala arkiv.

– När vi fick frågan om att donera spelen var det en självklarhet att tacka ja. Det känns viktigt att framtida generationer kan utforska dagens spelkultur. Sedan är det förstås fint att våra skapelser kommer leva vidare i flera hundra år, säger Mikael Forslind, CEO på Elden Pixels.

Inom den närmaste tiden kommer KB att kontakta fler spelstudior i Sverige för att diskutera möjligheten att bevara ännu mer material. Men biblioteket tar även emot spontana förfrågningar från spelutvecklare. Spelen kommer inte att tillgängliggöras för allmänheten, utan bara för registrerade forskare när det blir tekniskt möjligt.

(2021-06-10)