Elektroniken i Sverige – kan ha varit avgörande för vår utveckling

<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@anckor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Julian O'hayon</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

Photo by Julian O’hayon on Unsplash

Industrialiseringen kom tidigt till Sverige och det kan ha haft en avgörande effekt på hur vårt moderna samhälle har utvecklat sig. Om man titttar på grannländer som Norge och Danmark (Finland var en del av Sverige fram till 1809) så upplevde dessa länder en mycket senare industrialisering än vad Sverige gjorde och det kan bero på att elektroniken var mer utvecklad – men vilken effekt har det på samhället idag?

Ett av världens mest digitaliserade länder

Om man tar digitalisering som exempel är Sverige efter länder som USA och Singapore världens mest digitaliserade land. Många samhällsviktiga funktioner styrs också helt digitalt, något som gör många processer mer effektiva, vilket kan förklara Sveriges höga BNP jämfört både med Norge, Danmark och Finland. Men även i miljötänket inom elektroniken har Sverige varit på framkant de senaste åren.

Genom att allt fler svenskar väljer att köpa begagnad elektronik framför helt ny skonar man planeten och det gör skillnad i det stora hela. Det är dessutom inte bara när man köper begagnad elektronik som man som privatperson eller företag kan göra skillnad. Genom att även sälja använd elektronik till auktoriserade förhandlare kan man bli av med produkterna på ett miljöriktigt sätt. Produkterna blir ofta lagade om det behövas, sedan rensas de på information och säljs vidare. Det är en miljövänlig cykel framför att köpa nytillverkade produkter.

Varför är det viktigt att återanvända elektronik?

Ny elektronik har många levnadsår, men kastas ändå i förtid. När man väljer att kasta använd elektronik hamnar den ofta i naturen där den förorenar djur- och växtlivet. En mobiltelefon eller använd dator kan istället glädja andra personer samtidigt som man räddar både djur och växter från att dö från förgiftningar som kan läcka ur de gamla elektronikprylarna.

Hur ser utvecklingen ut idag?

Sverige ligger idag i ett bra läge, även om vi har många konkurrenter som ligger oss i hälen. Digitalisering och teknisk utveckling är idag avgörande för hur väl ett land klarar den globala konkurrens som råder på världsmarknaden. För att kunna skapa konkurrens och fördelaktiga förhållanden för svenskar företag och bolag behöver Sverige vara välutvecklat rent tekniskt.

Om man blickar framåt i tiden kan man tydligt se en trend där länder i Västeuropa inte kommer sälja producerade varor i den omfattning som tidigare har setts. Man kommer istället att sälja vetenskap, forskning och teknisk kunnighet såväl som elektronik. Denna utveckling följer Sverige och de flesta andra västeuropeiska länder.