Folkräkningar tillgängliggörs för internationell forskning

Riksarkivet beviljas 5 626 000 kronor från Vetenskapsrådet för att göra folkräkningen 1930 tillgänglig för forskning.

Projektet SweCens II är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, Stockholms Stadsarkiv, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Projektet syftar till att registrera och koda den svenska folkräkningen 1930 för att göra den tillgänglig för historisk och demografisk forskning.

1930 års folkräkning är unik i folkräkningssammanhang då den, förutom uppgifter kring individers kön, yrke, geografiska hemvist, civilstånd etc. som återfinns i alla folkräkningar, även har uppgifter kring skolutbildning, barn i hushållet – även de som avlidit – inkomst och förmögenhet.

Genom att digitalisera och harmonisera folkräkningen 1930 kan forskningssamhället få tillgång till material som inbegriper en av de mest omvälvande perioderna i svensk historia. Förutom digitaliseringen av folkräkningen 1930 kommer projektet också att fokusera på länkning av de hittills digitaliserade folkräkningarna 1880, 1890 och 1900 samt på kodning och länkning av folkräkningen 1910 så snart den är färdigregistrerad.

Projektet SweCens II kommer att löpa på tre år från 2013. Projektet SweCens II är en fortsättning på projektet SweCens I som avslutades i april 2012.

(2012-11-22)