Forum för levande historia ska belysa kommunismen

Regeringen har gett Forum för levande historia i uppdrag att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten. En informationsinsats i tillägg till det arbete som Forum för levande historia gör om nazismen skall också ske om kommunismen. Uppdraget skall genomföras i samråd med lärosäten och forskningsfinansierade myndigheter samt andra berörda myndigheter och institutioner. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2008.

Forum för levande historia skall främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Det övergripande målet är att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Verksamheten skall mana till diskussion och reflektion över frågor om demokrati, tolerans och människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen, men också behandla andra brott mot mänskligheten ur ett historiskt såväl som ett samtida perspektiv.

– Genom uppdraget till Forum för levande historia vidgas perspektivet så att också kommunismens brott mot mänskligheten tydligare omfattas i myndighetens arbete. Kommunismen är en ideologi som skördat och skördar många offer. Därför är det viktigt att belysa och informera – inte minst den uppväxande generationen – om kommunismens svarta historia, kommenterar kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.

Regeringen har även förordnat journalisten och författaren Kaa Eneberg och professorn Klas-Göran Karlsson som ledamöter i styrelsen för Forum för levande historia.

(2006-12-23)