Göteborgs stadsbyggnadsarkiv är Årets arkiv

Årets arkiv 2011 är Göteborgs stadsbyggnadsarkiv. Arkivet får utmärkelsen för sitt framgångsrika arbete med ett tydligt användarperspektiv. Utmärkelsen Årets arkiv delas ut av DIK i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Prissumman är 20 000 kronor.

Göteborgs stadsbyggnadsarkiv mottog utmärkelsen i dag på Arkivforum i Stockholm. Så här lyder juryns motivering:

”Göteborgs stadsbyggnadsarkiv är en slagkraftig och uppskattad institution där verksamheten bedrivs professionellt och med ett tydligt användarperspektiv. Man har en klar inriktning när det gäller en framtida digital tillgänglighet. Ur ett större perspektiv har man verkligen lyckats sätta arkivverksamheten på kartan.”

De övriga nominerade var Lotteriinspektionens arkiv och Västerås stadsarkiv.
Juryn för Årets arkiv har bestått av Karin Åström Iko, vice förbundsordförande DIK (juryns ordförande); Björn Jordell, riksarkivarie; Tomas Lidman, f.d. riksarkivarie; Sara Naeslund Lems, ledamot Svenska arkivsamfundet; Staffan Smedberg, arkivarie och lärare vid Stockholms universitet; Anastasia Pettersson, ordförande Näringslivets arkivråd; John Chrispinsson, journalist och författare samt Christer Nylander, vice ordförande Riksdagens kulturutskott.

Årets arkiv
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv