Geijerarvet – en släkthistoria om dikt och galenskap

Bokomslaget

Vissa har kallat det en religiös kult, med ritualer, följare och avfällingar, andra pratar med stolthet om det speciella arvet. Bland ättlingarna till författaren och historikern Erik Gustaf Geijer (1783–1847) finns kända politiker, författare och skådespelare, både nutida och dåtida. Gemensamt har de sin berömde anfader och det komplicerade förhållandet till honom och hans plats i kulturhistorien. Släktarvet har ibland kastat långa skuggor, med psykisk sjukdom och prestationsångest i flera led.

Lars Lönnroth, själv Geijerättling, söker här i sin släkthistoria. Vad är detta Geijerarv – betungande plikt eller glädjefylld tradition? Och varför tycks släktens mest kreativa kvinnor ha drabbats hårdast av den psykiska sjukdomen?

Lars Lönnroth är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och kulturskribent i Svenska Dagbladet. Han har översatt Den poetiska Eddan och flera isländska sagor samt skrivit flera böcker om fornnordisk litteratur och bland annat Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien.

Lars Lönnroth:
Geijerarvet – en släkthistoria om dikt och galenskap
Atlantis
Utkom 2019