Idealister slåss för försummat slott

Kärleksfullt och solkigt. Ena halvan av Mälsåkers barockslott är pietetsfullt upprustad, i andra halvan hopar sig 40 års damm och bråte. En ideell förening håller liv i slottet, men framtiden för Tessins skapelse är oviss.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-08-13)