Kiropraktor i Göteborg utövar en lära från Kristus tid

Har du någonsin behövt uppsöka en läkare för ont i ryggen? Just ryggen och ryggraden är ett område i kroppen som många har problem med, såväl unga som äldre. Om du befinner dig på västkusten kan det vara bra att besöka en kiropraktor i Göteborg. En kiropraktor är nämligen specifikt specialiserad på ryggraden och den smärta som kan uppstå i ryggen. Om du går till en kiropraktor i Göteborg kan du dessutom hitta en riktigt duktig sådan i storstaden.

Människor har i alla tider gått runt med ryggproblem och lidit all världens kval när den inte försvunnit. Men hur var det egentligen förr i tiden, innan specialister på ryggen utbildades för att hjälpa människor att läka? Låt oss kika på vad historien har att säga om kiropraktik.

Kiropraktor i Göteborg är botemedel för smärtlindring

Kiropraktorer är en yrkesgrupp som har funnit länge, vilket inte är så konstigt med tanke på att ryggen ofta är i fokus. Utan en kraftfull och stark rygg hade inte lantbrukarna kunnat bearbeta åkrarna och plantera de frön som senare skulle växa till mat och skördas. Utan en stark rygg hade helt enkelt inte jordens befolkning kunnat klara sig. De som gick runt med smärta i ryggen led ofta svårt och var förhindrade att såväl utföra arbete som att röra sig. Läkarna gjorde givetvis sitt bästa, men det behövdes specialister på ryggen och därmed uppkom så småningom yrkesgruppen kiropraktorer.

Kiropraktorer var då som nu specialister på ryggraden. Namnet på yrkesgruppen har tagits från grekiskan där kiropraktik fritt översatt betyder ”att utföra för hand”. Kiropraktorer använder nämligen sina händer som arbetsredskap när de behandlar onda ryggar. Såväl en kiropraktor i Göteborg som i andra städer arbetar alla på samma sätt. Det är förutom ryggont även ischiasvärk, nackont och nackspärr som behandlas.

Dagens kiropraktor i Göteborg må dock vara något mer välutbildad än vad dåtidens kiropraktor var.

Ryggbesvär sedan Hippokrates tid

Människor som behandlade ryggar med kiropraktik tros ha funnits redan långt innan Kristus föddes. Arkeologer har nämligen funnit bevis på primitiv kiropraktik i form av ryggmanipulationer som dateras till 2 700 år före Kristus och 1 500 år före Kristus. Det finns texter som beskriver dessa ryggmanipulationer och de har hittats i Kina och Grekland. Det må ha varit en primitiv lära men dagens kiropraktor i Göteborg skulle säkerligen bli imponerade av dåtidens kiropraktik. Det texterna beskrev var att smärta i ryggen kan manipuleras och minskas om man tillämpar en manipulation av ryggraden, alltså precis som en kiropraktor i Göteborg gör idag.

Om du är intresserad av läkekonst som utfördes innan Kristus så har du säkerligen hört talas om Hippokrates. Han kallas ofta för läkekonstens fader och levde mellan år 460 – 370 före Kristus. Hippokrates var mycket insatt i de sjukdomar som kunde orsakas av ryggbesvär, vilket gjorde att han stod i framkant under sin levnadstid. En kiropraktor i Göteborg får under sin studietid ta del av Hippokrates lära och den fortsatta läran om medicin som utbildade personer efter honom forskade i.

Dagens moderna kiropraktik är dock något nyare än så. Den sägs nämligen ha skapats av Daniel David Palmer under 1895.

Pionjär i USA upptäcker den moderna kiropraktiken

Daniel David Palmer var en kanadensare som i USA fick lära sig om magnetisk healing. Detta var en form av vård som var populär under denna period. Att Palmer skulle börja arbeta med manipulation av ryggraden var dock ingenting som var förutbestämt. En kiropraktor i Göteborg måste utbilda sig under flera år för att få vara verksam, Palmer däremot började snarare utföra sina manipulationer av en slump.

Han blev dock fadern till dagens moderna kiropraktik medan han trevande testade och lärde sig hur man genom manipulering av ryggraden kan hjälpa människor med diverse smärta och problem som härstammar från ryggraden.

En kiropraktiker i Göteborg är populär och efterfrågad. Palmers lära om kiropraktik mottogs dock inte med öppna armar. Den ansågs nämligen vara ett avsteg från den traditionella medicinen. Det var därför många människor som försökte smutskasta och underminera Palmer och de behandlingar han utförde. Allt för att Palmer skulle sluta med sin praktik. Mycket av den kritik som hördes löd att Palmer utförde medicinska behandlingar och därmed praktiserade medicin utan licens, vilket han dessvärre även dömdes till fängelse för.

Efter att Daniel David Palmer slutat arbeta med kiropraktik gick hans son Barlett Joshua Palmer i sin faders fotspår. Han fortsatte att utforska kiropraktik och alla de behandlingar som kan ges. Det var denna son som utvecklade grunderna av dagens moderna kiropraktik och som gav mer vetenskaplig grund till behandlingarna genom egna forskningsstudier inom området. Barlett Joshua drev dessutom en egen skola inom kiropraktik. Både far och son Palmer har alltså varit mycket viktigt för såväl den som har ryggont som för den kiropraktor i Göteborg som idag har detta som yrke.

I USA skapades National Chiropractic Organization under den första delen av 1900-talet. Organisationen satte upp kriterier som utbildningar inom kiropraktik skulle följa och samma år godkändes tolv skolor och deras kiropraktikprogram. Därmed kunde folk fritt börja utbilda sig inom kiropraktik och veta att det fick en högkvalitativ utbildning.

Kiropraktor i Göteborg är kunnig inom medicinsk lära

På senare år har allt fler forskningsstudier inom den kiropraktiska läran utförts. En kiropraktor i Göteborg har säkerligen tagit del av många av dessa, såväl under utbildningen som efteråt för att hålla sig uppdaterad om de senaste upptäckterna. Om man vill utbilda sig för att arbeta som kiropraktor i Göteborg kan man gå på någon av landets skolor med kiropraktorutbildningar. Dessa är långa och innehåller mycket teori och praktik där man lär sig allt om den medicinska läran och kroppen.

Idag finns det många som arbetar som kiropraktor i Göteborg. Landet har runt 800 kiropraktorer och de har goda kunskaper i att hjälpa människor läka sina kroppar med start i ryggraden.

Idag är kiropraktik en lära om ryggraden som är självklar. En kiropraktor i Göteborg ger behandlingar som hjälper människor att återgå till sin normala levnadsstandard och slippa all smärta i ryggen. Den är helt enkelt behandlingar som är lika självskrivna inom medicinen som de mot öroninflammation och brutna ben.

Det är dock inte alla som tror på att kiropraktik faktiskt hjälper. Även idag finns det dem som tror att kiropraktik är flum. Detta kan bero på att många vårdgivare och andra människor helt enkelt inte vet vad en kiropraktor i Göteborg faktiskt sysslar med när ryggen manipuleras och vilka positiva effekter denna manipulation kan ge. Forskningsstudier ger dock ett överväldigande bevis på att kiropraktik hjälper för många olika sorters besvär. Allt detta för att Daniel David Palmer upptäckte kiropraktik och ryggmanipulationer av en slump.