Konsten att skriva genom historien

Skrivandet har varit en viktig del av mänskligheten under en väldigt lång tid. Redan innan människan kunde skriva fördes epik, lyrik och dramatik vidare genom berättelser och uppträdanden så som teater. Det är omkring 3 400 år f.Kr. som de första skrifterna anses ha uppkommit. Det är några av flodkulturerna, bland annat den babyloniska, som ligger till ursprung för vår västerländska litteratur. På den här tiden skrevs främst verk som hyllade olika kungar och ledare, eller lyrik som hyllade gudar.

Från början var det främst religiösa människor, så som munkar och präster, som kunde skriva i samhället. De livnärde sig inte främst på skrivandet, men det ingick i deras ämbete. Därefter blev allt fler lärda och filosofer, matematiker, författare och lyriker började att sätta allt fler ord på pränt. Det är idag avlägset att endast de högst utbildade kan konsten att skriva. Numera har alla möjligheten att utveckla sig och försörja sig på skrivkonsten.

Skrivandet som yrke

Det är när den moderna boktryckarkonsten och folkspråket gör intåg under Renässansen som skrivandet får en stor skjuts i rätt riktning. Nu börjar skrifter bli allt mer tillgängliga för gemene man, och nya yrken ser dagens ljus. Tidigare har enbart ett fåtal människor kunnat leva och försörja sig på sina texter, direkt eller indirekt som författare, filosof, vetenskapsman eller uppfinnare. Under 1500-talet börjar människor även kunna arbeta som journalister. Dåtidens tidningar delas ut som ark, och på så vis sprids nyheterna i skriftform.

Digital skrivkonst

Tack vare internet, och särskilt sedan 2010-talet och framåt, har den digitala utvecklingen revolutionerat möjligheten till att försörja sig på sina texter. Numera kan du enkelt skriva och skicka in insändare, krönikor och bloggposter vart du än befinner dig i världen. Med andra ord har alla som vill idag möjligheten att arbeta med ord och litteratur. Allt fler väljer dessutom att arbeta med text som digitala nomader online, och då som översättare och content writer samt andra liknande yrken.