Kulturarv mums för skadeinsekter

Vårt kulturarv hotas av insekter. Pälsängrar, trägnagare och andra små skadedjur äter mycket och gärna av museernas samlingar. Nu har Nordisk kulturfond insett allvaret och delat ut en kvarts miljon till svenska museers skadedjursgrupp.

Läs artikeln på Svenska Dagbadet

(2007-12-20)