Kunglig medalj till Nordiska museets chef

Nordiska museets styresman Christina Mattsson har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj, 8:e storleken i serafimerordens band för viktiga insatser inom skilda områden av kulturlivet. Medaljen delas ut av Kung Carl Gustaf vid en ceremoni på Stockholms slott den 10 juni.

Christina Mattsson är styresman för Nordiska museet sedan 2001 och är även en känd visforskare och radiomedarbetare. Hon har svarat för tusentals program i Sveriges Radio om svensk folkmusik och svenska traditioner och hon hörs fortfarande varje vecka tillsammans med Bengt af Klintberg i P1-programmet Folkminnen. Förutom att göra program har hon även bland annat varit chef för P2.

I sin egenskap av visforskare har hon givit ut artiklar och uppsatser i folkloristiska ämnen och böckerna Fula visboken, Visan vi inte minns, Helan går, Lille Bror Söderlundh. Tonsättare och viskompositör och Från Helan till lilla Manasse – den svenska snapsvisans historia.

(2003-06-09)