Lumpen – från mönstring till muck

Flygvapenmuseum
10 maj 2014 – januari 2015

Utställningen Lumpen – från mönstring till muck bygger på över 3 000 personliga berättelser och minnen från personer som har gjort värnplikt i Sverige. Den 10 maj öppnade utställningen på Flygvapenmuseum i Linköping.

Det var 2010 som den svenska värnplikten avskaffades. Sedan dess har Armémuseum drivit ett storskaligt insamlings- och forskningsprojekt för att dokumentera lumpenminnen så långt tillbaka som år 1901. Syftet var att ställa nya frågor om värnpliktens historia med koppling till identitet och materialitet och därigenom skapa ett rikt källmaterial som kan användas till framtida forskning och samtida fördjupning kring samlingarna av föremål från lumpen.

Insamlingen på Armémuseum har resulterat i ett personligt och känslostarkt material bestående av hundratals minnesanteckningar, fotoalbum, brevsamlingar, dagböcker, djupintervjuer och tusentals enkätsvar via webbplatsen Lumpenminnen. Resultatet analyseras och illustreras i utställningen.

– Dokumentationsprojektet som Armémuseum har genomfört innebär att vi på sätt och vis har tusentals medskapare av utställningen, tack vare att så många personer som gjort värnplikten i Sverige valt att delta i projektet, säger Matilda Bengtsson, utställningsproducent på Flygvapenmuseum.

– I utställningen kommer besökarna att få ta del av dessa personers minnen och berättelser. De får också möjlighet att dela deras upplevelser genom att själva prova på att mönstra, vårda skor, släpa ryggsäckar, ligga i tält, fira muck och mycket annat som har med lumpen att göra.

Utställningen Lumpen – från mönstring till muck pågår till januari 2015 och visas därefter på Armémuseum i Stockholm.