Militära byggnadsminnen rustas

Fortifikationsverket satsar 15 miljoner kronor på att rusta upp statliga byggnadsminnen, där underhållsbehovet är stort. Det handlar främst om exteriört underhåll på byggnader som Försvarsmakten hyr och ämnar använda.

– Jag är glad över att vi lyckats hålla i ekonomin så pass bra under några tuffa år, att vi kan göra den här typen av satsningar. Det är en prioriterad fråga för oss att bevara de minnesmärkta byggnaderna i gott skick, säger generaldirektör Sören Häggroth.

– Den här åtgärden räcker långt, men jag hoppas att vi även nästa år kan avsätta extra medel för vård av minnesmärkta byggnader, säger Häggroth.

Följande objekt kommer att rustas med de avsatta medlen:

Åtta byggnader på Axvalla hed; Silverhuset, Bildhuggareverkstaden och Chapmanporten i Örlogshamnen i Karlskrona; Granhammars herrgård, Kungsängen; Väderkvarnen på Revingehed; ett antal byggnader i Skillingaryd, bland annat underofficersbyggnaderna på Ränneslätt; Fyrverkarhuset, Karlberg och vattentornet i Berga.

(2006-03-30)