Museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Älskade museum

Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna har många fler årliga besök än allsvenskan, Globen och Melodifestivalen tillsammans. Dessa publikmagneter är samtidigt komplexa samhällsinstitutioner som inte bara skapar, förvaltar och ställer ut kulturarv – de ska också bidra med nya kunskaper. Men omfamnar museernas verksamhet i praktiken alla medborgare och all kultur i Sverige eller bara en del?

I Älskade museum får vi en introduktion till ny forskning om svenska museer och kulturvetenskapliga perspektiv. Forskarna Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik Svanberg djuplodar i frågor om mångfald och representation, inkludering och exkludering, skapande och omskapande av kollektiva normer.

Författarna har tagit del av utställningar och diskussioner på internet, och även röster från museernas personal genom frågeformulär, intervjuer och samtal. Hur lyckas egentligen museerna med insamlandet av kultur och i sina förhållningssätt till nationen, religioner och de människor de ska representera?

Charlotte Hyltén-Cavallius är fil.dr i etnologi och arbetar som forskare vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Fredrik Svanberg är forskningschef vid Statens historiska museer och docent i arkeologi.

Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg:
Älskade museum. Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare
Nordic Academic Press
Utkom 2016