Navigera i stormen: Hur man tjänar på Bull och bear marknader

En lång bearmarknad orsakad av hög inflation i decennier och ett starkt svar från Federal Reserve gjorde 2022 till ett av de sämsta åren för investeringsavkastning under de senaste 50 åren.

Kan investerare hoppas att 2023 blir annorlunda? Ha inte förhoppningarna om en stark återhämtning i aktier under det kommande året. Vi föreslår att du låter marknaden betala dig för att vänta på bättre möjligheter i framtiden.

Lägg inte för mycket aktier i amerikanska företag

Flera börsrallyn i amerikanska aktier under 2022 tyder på att många aktieinvesterare inte har accepterat att räntorna sannolikt kommer att förbli höga under en lång tid och att ekonomin sannolikt kommer att sakta ner avsevärt, även om ekonomiska data och statsräntor fortsätter att ljuda varningar. Det är därför problematiskt för många att navigera bull och bear marknaden som vi ser runt om i världen.

Vi ser två huvudsakliga bekymmer för 2023:

  • Inte tilltalande priser: Aktieriskpremier, som är den extra avkastning du kan få från att investera i aktier istället för riskfria obligationer, är fortfarande ganska låga. De sträcker sig från 180 till 250 räntepunkter, medan det långsiktiga genomsnittet har varit mer än 350. Detta visar att investerare inte får tillräckligt med pengar för att ta aktierisk.
  • Stora förhoppningar om att tjäna pengar: Konsensus S&P 500-indexet förväntas tjäna cirka 230 USD 2023, vilket inkluderar cirka 5 % tillväxt i intäkter. Vi tror att denna uppskattning inte tar hänsyn till de problem som företag sannolikt kommer att möta, särskilt när de börjar känna de verkliga effekterna av stramare pengar. Dessa inkluderar både färre försäljningar och en eventuell förlust av möjligheten att sätta priser. Vi tror att $195 är en mer realistisk förutsägelse eftersom vi tror att indexet kommer att falla ytterligare 15% till 20% innan det återhämtar sig i slutet av 2023 till en nivå som är ungefär densamma som idag.

Satsa på på tillväxtmarknader

Investerare har lagt de flesta av sina pengar på Svenska och andra västerländska aktier under lång tid, men det kan vara dags att fundera på att köpa några aktier på tillväxtmarknader. Med tanke på att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023 så är det en bra idé att blicka mot tillväxtmarknader istället. Här är några:

Tillväxt-aktier är billigare än de har varit tidigare och jämfört med aktier på utvecklade marknader, vilket framgår av deras lägre cykliskt justerade pris/vinst-kvoter.

Viktiga saker som skadar tillväxt-regioner kommer sannolikt att bli bättre. Till exempel har den amerikanska dollarn fallit från sina senaste toppnivåer, och den kan fortsätta att gå ner till 2023, vilket skulle vara bra för tillväxt-ekonomierna.

Kina utgör nästan en tredjedel av MSCI Emerging Markets Index och har stor inverkan på hur mycket pengar som strömmar in i EM som helhet. Till våren 2023, när landet börjar lossa på sina COVID-kontroller, kan de ekonomiska utsikterna vara bättre. Kina har inte heller hög inflation eller stigande räntor, så det har mycket utrymme för stimulanser, vilket är en politisk hävstång som det förmodligen kommer att använda 2023 för att hjälpa bostadsmarknaden.

Sist kan Kinas tillväxt hjälpa andra asiatiska och latinamerikanska ekonomier 2023, särskilt inom områden som export och turism.