Nytt Albatrossmuseet har öppnat på Gotland

Sårade besättningsmän förs iland. I det grunda vattnet vadar Albatrossmän och ortsbor. Foto från Albatrossmuseets samlingar

Sårade besättningsmän förs iland. I det grunda vattnet vadar Albatrossmän och ortsbor. Foto från Albatrossmuseets samlingar

I början av juli invigdes det nya Albatrossmuseet i Herrvik av Tysklands ambassadör. I utställningen finns många originalföremål, en ljudstation och fotografier från den dramatiska händelsen i Gotlands historia.

Föreningen Albatrossmuseet har under flera år skapat en ny lokal precis vid stranden i Herrviks hamn. För två år sedan fick Gotlands Museum uppdraget att producera en uppdaterad utställning i lokalerna i samarbete med ansvariga för Albatrossmuseet.

– Det har varit mycket roligt att skapa utställningen om en unik händelse i Gotlands historia, och att dessutom få arbeta med de kunniga och engagerade medlemmarna i Föreningen Albatrossmuseet, säger Sofia Hoas, projektledare och kulturarvsutvecklare från Gotlands Museum.

Det var mitt under brinnande världskrig 1915 som den tyska minkryssaren Albatross hamnade i en sjöstrid med den ryska flottan öster om Gotland och sattes på grund på Kuppen i Östergarn. Många i besättningen omkom, de överlevande internerades på Gotland. Utställningen berättar bland annat om fartyget, sjöstriden, besättningen och de relationer som skapades mellan besättningen och den gotländska befolkningen.

I utställningen finns många originalföremål: alltifrån personliga föremål till söndertrasade plåtar från fartyget. De flesta är skänkta av ortsbefolkning och arvingar till samtida personer. I en ljudstation kan du lyssna på berättelser från händelsen på flera språk.

Utställningen innehåller även många vackra, historiska foton. De samlades in av Svante Hedin, en av grundarna till museet. Hedin var fram till sin död 2011 en förgrundsgestalt för museet. Han var fotograf, fotolärare och fotohistoriker. Det var hans samling av Albatrossfoton som blev grunden till det första museet. Museet besöks fortfarande av Albatrossättlingar från både Tyskland och Sverige.

Erik Hoffstedt, ordförande för Albatrossmuseet, säger att det är mycket roligt att få fortsätta det arbete som Svante Hedin en gång startade, och att skapa ett nytt museum.

– Tillsammans med experterna på Gotlands Museum har föreningen utformat en utställning som kan locka besökare till Herrvik och den museiby som växer fram med Albatrossmuseet och Motormuseet i spetsen, säger Hoffstedt.

(2022-07-17)