Presidenten Fredrik Åkermans dagboksanteckningar 1841-1865

Fredrik Åkermans PM - omslag2

Fredrik Åkerman (1800-1877) var bland annat hovrättsråd, landshövding i Västernorrlands län och president i bergskollegium och slutligen direktör för Kungl. Lantbruksakademien. Han adlades 1843 (med bibehållet namn). Han offentliggjorde 1844 ett eget Förslag till representationens ombildning och understödde 1865 den då antagna representationsreformen.

Fredrik Åkermans dagbok, som han själv kallar PM, ger en unik inblick i dåtidens politiska förutsättningar och intrigerna i den högsta statsledningen med Karl Johans, Oskar I och Karl XV i fokus. Den belyser ett viktigt skeende i Sveriges historia och ger en bakgrund till de olika reformer som följde slag i slag under dessa årtionden, alltifrån utbildningsväsendets och fångvårdens reorganisering i början av 1840-talet till frihandelns genombrott och fyrståndsriksdagens upplösning 1865/1866.

Men dagboken är också fylld av underhållande personporträtt och skandaler i societeten. Allt naturligtvis skildrat med Fredrik Åkermans noggranna men alltid analytiska blick och de värderingar han stod för. Med stöd av Åkerman kommer läsaren riktigt nära personer och händelser i en svunnen epok.

Åkermans dagboksanteckningar är utgivna med kommentarer och en inledning av Tomas Lidman.

Presidenten Fredrik Åkermans PM. Dagboksanteckningar 1841-65
Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Utkom 2016