”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

Överantikvarie Knut Weibull. Foto: Riksantikvarieämbetet

Överantikvarie Knut Weibull. Foto: Riksantikvarieämbetet

Det är illa ställt med skyddet av bebyggelsens kulturvärden. Det visar Riksantikvarieämbetets undersökning av 110 byggärenden runt om i landet. I de flesta fall tas ingen hänsyn alls till kulturvärdena i den kommunala byggprocessen. Det skriver Knut Weibull, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

(2018-11-23)