S:t Knuts kapell och Gråborg återinvigda

Sankt Knuts kapell. Foto: Jan Westergren

Sankt Knuts kapell. Foto: Jan Westergren

Nu har fornborgen Gråborg och S:t Knuts kapell på Öland återinvigts. Efter ett års arbete är restaureringen färdig. Hårda vintrar och växtlighet hade skadat de båda ruinerna som hör till Ölands stora sevärdheter.

Restaureringen inleddes sommaren 2018 enligt ett förslag som upprättats av byggnadsantikvarien Jan Westergren vid Kalmar läns museum och godkänts av länsstyrelsen.

– S:t Knuts kapell har en ovanligt stor del murar som bevarats orörda ända sedan medeltiden och det har därför varit viktigt att inte göra större ingrepp än nödvändigt. Särskilt intressant är att det fortfarande finns rester av medeltida bruk kvar på flera ytor, säger Jan Westergren.

Ansvarig arbetsledare på plats har varit muraren Rikard Möller från NCC i Kalmar. Hantverkarna har tillsammans med konservatorn Gunnel Rosenquist från Jönköpings läns museum gjort sitt bästa för att bruket skall sitta kvar på väggen ytterligare några hundra år.

Parallellt med kapellruinen har även porttornet till den intilliggande fornborgen Gråborg restaurerats. Under arbetena med både porttornet och kapellruinen har man använt kalkbruk från en lokal tillverkare på Öland. Bruket framställs på traditionellt sätt, av öländsk kalksten som bränns i en vedeldad kalkugn, och får därför samma egenskaper och färg som ruinens ursprungliga bruk.

(2019-06-27)