Sven Hedin och Adolf Hitler

Adolf Hitler var långt ifrån den ende europeiske pojke som slukade och uppslukades av den världsberömde upptäckaren Sven Hedins böcker om äventyrliga färder över Asienkartans vita fläckar. Med åren kom Hitlers ungdomsidol att bli en av diktatorns största beundrare, till omvärldens häpnad och avsky.

Titlar som Durch Asiens Wüsten, Abenteuer in Tibet och Im Herzen von Asien prydde bokhyllan i Hitlers barndomshem. Trettio år senare, när Hitler nådde maktens tinnar tog han chansen att närma sig sin gamle idol. Han sände ett gratulationstelegram till Hedin som då var på expedition i Kina. Propagandaminister Josef Goebbels skrev i sin dagbok: ”Sven Hedin är en tapper kämpe för vår sak. Efter hans död måste vi resa ett minnesmärke över honom i Tyskland.”

Hedin försvarade nästan allt Hitler gjorde utom judeförföljelserna, men det räckte för att den i övrigt propagandistiska bok som Hedin skrivit om Hitlers Tyskland skulle förbjudas. Det minskade dock inte Hedins beundran för Führern. Deras möten formade sig till orgier i ömsesidigt smicker medan den svenska offentligheten alltmer tog avstånd från Hedin och hans opassande sympatier för diktatorn. Vilhelm Moberg krävde hans utträde ur Svenska akademien.

Samtidigt var Hedin i hemlighet den svenska regeringens främste informatör om hur man tänkte i Berlin. Han ställde frågor till Hitler och de andra nazipamparna och skrev utförliga redogörelser som gick med kurirposten till UD i Stockholm och lästes med febrilt intresse. Inte ens Hitlers självmord fick Hedins beundran för honom att vika. I en dödsruna i DN kallade Hedin honom för en av de största män världshistorien ägt.

Axel Odelberg är journalist och författare. Han har arbetat som reporter på bland annat Vecko-Journalen, Tidningen Se och Expressen och varit Pariskorrespondent för Svenska Dagbladet, förlagschef på Fischers förlag samt chefredaktör för tidningen Dolly. År 2008 utkom hans biografi över Sven Hedin: Äventyr på riktigt.

Axel Odelberg:
Vi som beundrade varandra så mycket – Sven Hedin och Adolf Hitler
Norstedts
Utkom 2012

Recensioner i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.