Svenskt flyg under kalla kriget

svenskt-flyg-omslag

Under det kalla kriget hade Sverige ett av världens största flygvapen. Det bestod nästan enbart av svenska stridsflygplan. Bara stormakterna gjorde liknande ansträngningar. Satsningenberörde hela samhället. Överallt i landet fanns flygflottiljer, hemliga vägbaser och förråd, liksom den svenska flygindustrin med mer än tusen underleverantörer – om kriget skulle komma.

Men hur såg egentligen den svenska krigsplanen ut? De taktiska anvisningarna för flyget, som fram till nu varit hemliga, presenteras här i detalj med hjälp av kartor och grafik. Så skulle luftkriget över Östersjön ha utkämpats!

Det kalla krigets dramatiska händelser och incidenter i luften visas i unika bilder både svenska och sovjetiska foton. Kring ubåt 137 i Gåsefjärden utspelades de mest laddade händelserna i luften med Natoländer, Sovjetunionen och Sverige inblandade.

Dessutom berättas för första gången sanningen om de polska tavelförsäljare som på kvällarna ringde på hemma hos Viggenpiloterna i Svenskt flyg under kalla kriget, som har tagits fram genom ett samarbete mellan Flygvapenmuseum i Linköping, Medströms bokförlag och Östergötlands flyghistoriska sällskap.

Andersson, Fredholm, Hugosson, Lokind, Lundborg, Magnusson & Olsson:
Svenskt flyg under kalla kriget
Medströms Bokförlag
Utkom 2016