Sveriges Museer välkomnar lättnader av publikrestriktionerna

Kulturminister Amanda Lind (MP) och inrikesminister Mikael Damberg (S).

Kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg. Bild från utsändningen av presskonferensen.

Under en pressträff  i dag presenterade kulturminister Amanda Lind (MP) och inrikesminister Mikael Damberg (S) förslag till undantag i de nuvarande restriktionerna för att kunna tillåta sittande publik med fler än 50 personer. Undantaget planeras gälla från den 1 oktober och möjliggöras genom ökat ansvar för arrangörerna att hindra smittspridning.

– Äntligen föreslår regeringen de nödvändiga undantagen för den så kallade 50-gränsen som museerna efterfrågat. Många museer har lokaler som gör det möjligt, med anpassningar för säkerheten, att ta emot besökare och arrangera visningar. Vi är en bransch som tar ansvar. Det har museerna visat redan från det att pandemin började med ökat digitalt utbud och anpassad verksamhet. Inte minst sommarens museibesök har synliggjort ett fungerande ansvarstagande, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för organisationen Sveriges Museer.

Regeringen föreslår även 1,5 miljard i extra ekonomiskt stöd till kulturen.

– Pengarna måste komma museibranschen till godo. Medlen ska vara möjliga att söka för alla verksamheter, även för dem med offentliga anslag. Pandemin har slagit hårt mot samtliga museer på olika sätt i en redan mycket pressad bransch, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

(2020-08-21)