Vikingasilver

Länsmuseet Västernorrland
5 juni – 25 september 2016

Vikingasilver

För första gången sedan upptäckten 1919 visas delar av silverskatten från Djuped i Styrnäs på länsmuseet i Härnösand. Totalt består den av silversmycken och cirka 1 400 mynt och är en av 14 kända silverskatter i Ångermanland.

Samtidigt visas också delar av silverskatten från Stige i Indal, Medelpad, vilken hittades 1903. Den är Västernorrlands största silverskatt och består totalt av smycken och cirka 2 000 mynt.

Mynten visar kontakter med en stor del av världen, allt från Bagdad till Dublin. De grävdes ner 1023 och 1024 och är överskottet från handelsfärder under ett par generationer under vikingatiden.

Silverskatterna förvaras normalt i Kungliga Myntkabinettet och Statens Historiska museum och har lånats in till Murberget Länsmuseet Västernorrland.