Det största justitiemordet i svensk historia, kallar Jan Guillou häxprocesserna under 1600-talet. Efter Arns rike gör han och Troja television en dramadokumentär om händelserna som tog hundratals liv i Sverige. [SvD]

http://www.svd.se/guillou-grater-for-haxorna-5Gww