Försvarsmateriel överlåts till museer

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten får överlåta överskottsmateriel till vissa icke statliga museer. Mottagarna får i och med detta full äganderätt till den överlåtna materielen. Sedan tidigare får Försvarsmakten utan regeringsbeslut överlämna överskottsmateriel till statliga museer.

– När vi avvecklar flygplan, helikoptrar och annan försvarsutrustning är jag glad att regeringen kan göra en kulturgärning och se till att utrustningen kommer till användning i stället för att den skrotas, säger försvarsminister Leni Björklund.

Framförallt rör det sig om olika versioner av Viggen samt kringutrustning som överlåts till sju museer:

  • Aeroseum, Nya Berget, Säve flygplats
  • Krigsflygfältsmuseum, Brattforsheden
  • Jämtlands Flyg och Lottamuseum, Östersund
  • F10 Museum, Ängelholm
  • Svedinos Bil- och Flygmuseum, Ugglarp
  • F 11 Museum, Nyköping
  • Tekniska Museet, Stockholm

Dessutom överlåts ett antal Helikopter 6, Augusta Bell 206 Jet Ranger, till:

  • Aeroseum, Nya Berget, Säve flygplats
  • Västerås Flygmuseum
  • Teknikens hus Luleå

(2005-12-30)