10 miljoner kronor till Nobelmuseet

Regeringen är beredd att med riksdagens godkännande stödja Nobelmuseets fortsatta verksamhet i Börshuset i Stockholm med 10 miljoner kronor. Nobelmuseet inledde sin verksamhet tidigare i år i Börshuset i Stockholm med jubileumsutställningen Människor, miljöer och kreativitet.

Nobelstiftelsen har presenterat ett förslag för regeringen för Nobelmuseets fortsatta utveckling. Förslaget innebär att verksamheten kan fortsätta i Börshuset. Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet är beredda att med riksdagens godkännande stödja Nobelmuseet genom att bidra med totalt 10 miljoner kronor från och med 2003. Regeringen utgår från att även Stockholms stad kommer att lämna årliga bidrag till verksamheten som staten nu kommer att göra.

– Vi har länge varit engagerade i tillskapandet av ett Nobelmuseum. Redan för fem år sedan tillsatte regeringen en särskild utredare som fick i uppdrag att titta på frågan. Det är mycket glädjande att vi nu under jubileumsåret kan medverka till att etablerandet av ett Nobelmuseum kan ta sin början, säger kulturminister Marita Ulvskog och utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en gemensam kommentar.

(2001-12-11)