4,75 miljoner till ideella organisationer

Karlbergs hembygdsgård. Foto: Bengt Oberger (Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0)

Sveriges Hembygdsförbund får störst bidrag. På bilden Karlbergs hembygdsgård. Foto: Bengt Oberger (CC-BY-SA-4.0)

Riksantikvarieämbetet har beslutat om årets fördelning av bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Bidraget fördelas årligen för att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 24 organisationer har fått stöd 2024.

Störst bidrag får Sveriges Hembygdsförbund (1 800 000 kronor), Svenska byggnadsvårdsföreningen (850 000 kronor) och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (610 000 kronor).

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. Deras engagemang bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Bidraget till ideella organisationer inom  kulturmiljöområdet finns för att stötta och utveckla detta frivilliga engagemang.

Bidraget går till ideella organisationer som huvudsakligen verkar inom kulturmiljöområdet och bedriver verksamhet av nationellt intresse. Organisationerna är ofta paraplyorganisationer eller andra organisationer som har verksamhet i hela landet.

Totalt sökte 33 organisationer medel från årets anslag på 4,75 miljoner. 24 av dessa föreningar beviljas bidrag 2024.

Hela listan på organisationer som har tilldelats medel finns här.

(2024-03-14)

Se även Kulturmiljöbidrag till 24 ideella organisationer (2023-03-23)