11-åring hittade 2 100 år gammal tand i Uppåkra

Ines Roos Bengtsson med den 2 000 år gamla tanden. Foto: Uppåkrastiftelsen

Ines Roos Bengtsson med den 2 100 år gamla tanden. Foto: Uppåkrastiftelsen

11-åriga Ines hittade en 2 100 år gammal mjölktand i Uppåkra i Skåne – det tidigaste beviset på mänsklig bosättning i den stora järnåldersbosättningen. Fyndet gjordes redan för två år sedan, men nu har tanden analyserats och daterats.

Ines Roos Bengtsson hittade tanden när hennes klass från Nyvångsskolan i Dalby besökte arkeologiskolan i Uppåkra i juni 2019. Efter två år av noggranna analyser och undersökningar, bland annat kol-14 datering, kunde det konstateras att tanden var minst 2 100 år gammal. Tanden var dessutom en mjölktand, vilket betyder att den tappats av och hittats av ett barn.

– Vi hade ingen aning om hur gammal tanden var, men när vi fick dateringen så hoppade jag av glädje, säger Sofia Winge, arkeolog och vetenskapspedagog på Uppåkrastiftelsen.

– Det roligaste med Ines fynd är att vi äntligen har hittat lämningar efter människor som har levt vid tiden för Uppåkras äldsta fas. Men det allra viktigaste är att tanden visar på potentialen för vidare forskning. Om ett så här viktigt fynd kan göras med relativt enkla metoder – vad återstår då att finna i de 99,8 procent av Uppåkra som inte är utgrävda, säger Dick Harrison, professor i historia och medlem i det vetenskapliga rådet vid Uppåkrastiftelsen.

Uppåkra är Nordens största och mest fyndrika järnåldersbosättning. Härifrån behärskades en stor del av södra Skandinavien från cirka 100 f.Kr. till 1000 e.Kr. Endast 0,2 procent av det 40 hektar stora området är utgrävt, men redan har 35 000 fynd gjorts.

På platsen verkar Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, vars syfte är att förmedla platsens historia. Sparbanken Skåne och Uppåkrastiftelsen låter tusentals barn varje år gräva som riktiga arkeologer, med möjlighet att hitta autentiska föremål.

(2021-07-16)