En gravurna från järnåldern har hittats vid en utgrävning i Nykvarn. Det har länge varit känt att området haft boplatser från brons- eller järnåldern och uppskattningsvis har 100 begravningar gjorts där. [LT]

https://www.lt.se/artikel/2000-arigt-gravfynd-gravdes-fram-i-nykvarn