2000-årigt gravfynd grävdes fram i Nykvarn

En gravurna från järnåldern har hittats vid en utgrävning i Nykvarn. Det har länge varit känt att området haft boplatser från brons- eller järnåldern och uppskattningsvis har 100 begravningar gjorts där.

Läs artikeln på Länstidningen Södertälje

(2014-04-12)