250 orglar får personligt besök

Anna Güthlein, stiftsantikvarie på Västerås stift, samt orgelinventerarna Carl-Johan Bergsten och Paul Peeters. Foto: Åke Paulsson

Anna Güthlein, stiftsantikvarie på Västerås stift, samt orgelinventerarna Carl-Johan Bergsten och Paul Peeters. Foto: Åke Paulsson

Orgeln är en så självklar del av kyrkorummet att det är lätt att glömma bort att den är en del av kyrkans kulturhistoriska skatt. Men nu ska orgeln få stå i centrum i Västerås stift. Under de närmaste 2 åren ska alla stiftets 250 orglar besökas och undersökas utifrån bland annat historik och kulturhistoriskt värde. Resultatet ska hjälpa stiftets församlingar att planera underhållet av sina orglar, men också göras tillgängligt för forskning och allmänhet.

– Våra orglar är förhållandevis väl dokumenterade genom tidigare inventeringar, men kunskapen om deras konstnärliga, musikaliska och hantverksmässiga värden behöver uppdateras, säger Anna Güthlein, stiftsantikvarie på Västerås stift som tagit initiativet till inventeringen.

Förutom den historiska undersökningen kommer alla orglar att fotograferas och provspelas. De kommer också att genomgå en grundlig teknisk undersökning för att kartlägga behov av underhåll och restaureringar.

– De senaste decenniets energieffektiviseringar i våra kyrkor har förändrat den fysiska miljön för många orglar radikalt. Det här påverkar deras tekniska skick, säger Güthlein.

Inventeringen kommer att göras av FGIOA, Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi, som har stor vana av liknade projekt från andra stift runt om i landet. Projektet kommer att pågå under 2018 och 2019, främst under sommarmånaderna då kyrkorummen inte behöver värmas upp och ljusförhållandena är bra för fotografering.

Carl-Johan Bergsten från FGIOA, som kommer att genomföra inventeringen tillsammans med kollegan Paul Peeters, menar att de enskilda församlingarna kommer att ha stor nytta av inventeringen, inte minst den del som handlar om orglarnas tekniska skick och behov av underhåll.

– Ett planerat, budgeterat och regelbundet underhåll är definitivt den billigaste lösningen för att ha ett väl fungerande orgelbestånd. Och ytterst handlar det om att bevara och föra vidare vårt klingande arv till kommande generationer, säger han.

Bergsten har arbetet med orgelinventering bland annat i Karlstad och Skara stift. Han ser fram mot att få ta del av Västerås stifts långa orgelhistoria.

– Det finns belägg för att flera kyrkor i stiftet hade orglar redan på 1600- och 1700-talet. Det beror förmodligen på att en gynnsam ekonomisk situation tack vare gruvnäringen och brukens verksamhet. Det ska bli spännande att se hur orgelbeståndet speglar den rika kulturhistorien i stiftet, säger Bergsten.

Carl-Johans erfarenheter från andra inventeringar visar att arbetet kan bjuda på trevliga överraskningar. I en kyrka i Dalsland ansågs läktarorgeln vara ospelbar – men efter en undersökning visade sig den över hundra år gamla orgeln både vara fullt funktionell och en riktig orgelklenod.

Materialet från inventeringen i Västerås stift kommer att göras tillgängligt för forskning via Göteborgs universitets orgeldatabas. Den skickas också ut i rapportform till stiftets församlingar liksom till bibliotek, arkiv, länsmuseer och länsstyrelser.

(2018-06-06)