Ájtte museum har fått ta över samisk samling

Kniv, tobakspung och kaffepåse ur den överlämnade samlingen. Foto: Statens museer för världskultur

Kniv, tobakspung och kaffepåse ur den överlämnade samlingen. Foto: Statens museer för världskultur

Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum har övertagit 477 samiska föremål från Statens museer för världskultur. De flesta av dessa har funnits på Ájtte sedan 1980-talet. Den formella äganderätten överlös vid en ceremoni under Jokkmokks marknad i början på februari.

De aktuella föremålen flyttades från Etnografiska museet som en deposition – ett slags långtidslån – i samband med att Ájtte museum öppnades i slutet av 1980-talet. År 2020 lyfte Ájtte frågan om att få överta äganderätten, något som Statens museer för världskultur funnit lämpligt. Sedan 2017 får svenska museer själva besluta om överlåtelse av föremål till andra museer inom det allmänna museiväsendet.

– Föremålen är viktiga kunskapskällor för oss samer, de är band till våra förfäder. I föremålen – duodji – berättas vår samiska historia då föremålen användes i det dagliga livet, , säger Elisabeth Pirak Kuoljok, museichef på Ájtte.

Ájtte har ett nära samarbete med slöjdlinjen vid Samernas utbildningscentrum. Klasser besöker regelbundet museet för att studera föremålen och inspireras till att stärka sin identitet och föra kunskap och traditioner vidare.

– Verksamheten kring vår föremålssamling är i hög grad knuten till att hålla den tillgänglig för forskning och studier. Vi vänder oss särskilt till en samisk allmänhet och sameslöjdsstuderande, säger Elisabeth Pirak Kuoljok.

Dagen efter överlåtelseceremonin höll Ájtte och Världskulturmuseerna ett möte i Jokkmokk för att lägga grunden till fortsatt samarbete kring kunskapsuppbyggnad, digitalisering och publik verksamhet.

– Världskulturmuseerna förvaltar samlingar från hela det arktiska området. När vi nu bygger kunskap tillsammans med Ájtte, får vi också större kunskap och förståelse när det gäller andra liknande samlingar, säger Ann Follin, överintendent vid Världskulturmuseerna.

Samtalen mellan Ájtte och Världskulturmuseerna gäller även processen kring utredning av övriga samiska föremål som förvaltas av Världskulturmuseerna och inte är del av denna deposition.

(2023-03-02)

Se även Nordiska museet tar initiativ till dialog om samiska samlingar (2021-12-09)