Andrée kunde valt en annan färdväg

Salomon August Andrée och Knut Frænkel vid ballongen ”Örnen” på packisen. Fotot togs av expeditionens tredje medlem, Nils Strindberg.

Salomon August Andrée och Knut Frænkel vid ballongen ”Örnen” på packisen. Fotot togs av expeditionens tredje medlem, Nils Strindberg.

Medlemmarna i Salomon August Andrées polarexpedition kunde ha överlevt färden över isen, men av någon anledning använde de inte all information de hade när deras ballong tappade flygförmågan sommaren 1897. Det hävdar logistikforskaren Björn Lantz på Chalmers i en kommande artikel i i tidskriften Polar Record.

Läs artikeln på Vetenskapsradion

(2018-11-13)