Andrées dagbok från Spetsbergen

Salomon August Andrée (1854–1897) var medlem i den svenska expedition som tillbringade drygt ett år på Spetsbergen med anledning av det första internationella polaråret 1882-1883. Nu utges för första gången hans dagbok, in extenso, från samma expedition. Det var erfarenheterna från Spetsbergen 1882–1883, tillsammans med den aeronautiska kompetensen genom flygningar med ballongen Svea, som fick den framstående polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld – och många fler – att satsa på Andrée och dennes polarexpedition med ballongen Örnen 1897. En expedition som slutade med såväl hans som följeslagarna Nils Strindbergs och Knut Frænkels död på Vitön i oktober 1897.

Vid sidan om S A Andrées är Nils Ekholms dagbok de enda kända från det svenska deltagandet i det första polaråret. Dessa två dagböcker är emellertid av helt olika karaktär. Ekholm skriver i huvudsak, och förhållandevis kortfattat, om arbetsuppgiften för dagen. Under drygt tre månader är han dock utförligare i sina anteckningar. Men till skillnad mot Andrée kommenterar han aldrig andras eller egna tillkortakommanden, eller problem i gruppen. Ett undantag är synpunkter på just Andrée. Denne, däremot, befinner sig i sin dagbok nästan ständigt i relation till någon annan av deltagarna, genom kommentarer och synpunkter. Han väjer inte för att återge andras brister eller dålig stämning i gruppen. Kanske berättar Andrées dagbok mer om honom själv än om livet i fält.

Oavsett perspektiv är dagböckerna värdefulla som komplement till de vetenskapliga rapporter och andra offentliga publikationer som hemkomsten genererade. I Andrées dagbok framträder livet i fält, i ett sociologiskt perspektiv, när 12 män med olika bakgrund och uppgifter ska leva tillsammans under ett års tid – till största delen isolerade från yttervärlden. Samtidigt möter vi en dagbokskrivares hängivenhet för vetenskapen, och tankar närmast lyriska kring den natur som omger honom. Det är 410 dagar ur det första internationella polaråret – som Salomon August Andrée upplevde dem.

Håkan Jorikson (red):
Svenska fysikaliska-meteorologiska expeditionen till Spetsbergen juli 1882–september 1883. S A Andrées dagbok från deltagandet i det första internationella polaråret
Grenna Museum
Utkom 2008