Nytolkning av runinskriften på Rökstenen

Rökstenen i Östergötland är nog den mest uppmärksammade och omdiskuterade runsten som finns, och den bär en längre vikingatida text ristad med runor än någon annan jämförbar. Den texten finner alla mycket förbryllande, men kan textens dunkelhet helt enkelt vara medvetet eftersträvad?

Det tror Bo Ralph, professor emeritus i nordiska språk vid Göteborgs universitet och ledamot av Svenska Akademien, som lagt fram sin sin tolkning av Rökstenen. Han anser att runtexten mest består av gåtor som alla fokuserar kosmiska frågor och allmänmänskliga problem.

Den mäktiga stenen vid Röks kyrka fortsätter att intressera forskare världen över. Dess 760 tecken anses vara världens längsta runinskrift och stenen sägs vara Sveriges äldsta bevarade litterära verk. I över 20 år har Bo Ralph forskat om runinskriften och på senare år har flera forskare hänvisat till nya infallsvinklar som grundar sig i ett uppslag som tidigare framförts av Ralph.

Han publicerar sin egen version i en fullständig omtolkning av Rökstenens bitvis dunkla runor: Fadern, sonen och världsalltet. En nytolkning av runinskriften på Rökstenen. Arbetet utkommer i två volymer som del 45 av Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning.

I de båda volymerna, på sammanlagt närmare 1 000 sidor, justeras läsningen av texten på några punkter, gåtorna formuleras och lösningar föreslås. Volym I koncentrerar sig kring den språkliga analysen och denna del är huvudsakligen beskrivande. I volym II flyttas tyngdpunkten till att gälla helhetstolkningens relationer till evigt mänskliga förhållanden och denna del har en mer förklarande inriktning.

Böckerna går att ta del av digitalt: volym I och volym II.

Bo Ralph:
Fadern, sonen och världsalltet. En nytolkning av runinskriften på Rökstenen. Volym 1–2
Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning
Utkom 2021

Recension i Dagens Nyheter