Anpassning till klimatförändringar i norra Östersjöregionen 1500–1900

Slädolyckan. Vinterbild från Stockholm, tidigt 1700-talet, okänd konstnär. Foto: Stadsmuseet i Stockholm

Slädolyckan. Vinterbild från Stockholm, tidigt 1700-talet, okänd konstnär. Foto: Stadsmuseet i Stockholm

Hur har människor och samhällen anpassat sig till klimatförändringar under historien? Frågan undersöks i det tvärvetenskapliga nya forskningsprojektet ”Anpassning till klimatförändringar i norra Östersjöregionen cirka 1500–1900” som leds av Fredrik Charpentier Ljungqvist, professor i historia, särskilt historisk geografi, vid Stockholms universitet.

– Trots att jordbruk och kommunikationer i de nordiska länderna historiskt sett varit mer känsliga för klimatförändringar än i många andra delar av Europa så har ovanligt lite forskning om det bedrivits för just de nordiska länderna, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Läs artikeln på Stockholms universitets hemsida

(2023-01-21)