Benen från Erik den heliges skrin analyserade

Erik den heliges skrin öppnades i Uppsala domkyrka. Foto: Mikael Wallerstedt

Erik den heliges skrin öppnades i Uppsala domkyrka. Foto: Mikael Wallerstedt

I april 2014 öppnades Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka. Nyheten fick internationellt genomslag. Forskare från olika ämnesområden har undersökt ben från ur skrinet och kan nu berätta mer om var Erik den helige bodde, hur han levde och hur han dog.

På onsdag den 16 mars ska representanter från Svenska kyrkan och Uppsala universitet berätta om projektet och vilka resultat undersökningarna har gett.

Forskarna kommer bland annat att rapportera om vad analysen av skadorna på Erik den heliges halskotor berättar om sättet han dog på och vad skelettet avslöjar om hans utseende. De kommer också att redogöra för benskörhetsanalysen av skelettet samt vad benen ger för ledtrådar till var Erik den helige levde och vad han åt. Forskarna redovisar också hur hög sannolikheten är för att det faktiskt är kvarlevor från just Erik den helige som ligger i kistan.

Erik Jedvardsson var kung i Sverige på 1150-talet och dödades den 18 maj 1160 av tronkrävaren Magnus Henriksson, i samband med att han firade gudstjänst där domkyrkan står i dag. Mirakel sades ske efter kungens död och han blev Sveriges nationalhelgon, Erik den helige.

(2016-013-13)

Se även Erik den heliges relikskrin öppnades (2014-04-23)