Antikt mynt grävdes fram på Historiska museet

Ett romerskt bronsmynt från kejsar Neros tid har hittats på Historiska museets innergård. Det var i samband med en publik arkeologisk utgrävning som en museibesökare gjorde det spektakulära fyndet.

– Det är helt otroligt att myntet hittades just här på museets gård, säger utgrävningsledaren Marie Svedin. Det var en tioårig flicka från Schweiz som grävde fram myntet och jag förstod direkt att det var något extra. Två experter har bekräftat att det är ett romerskt mynt präglat mellan år 66 och 68 e.Kr.


På framsidan finns en bröstbild av Nero i profil.
Myntet är präglat mellan år 66 och 68 e.Kr.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

På baksidan av myntet finns en bild av gudinnan Securitas (säkerhet)
som sitter på en tron.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

Det är mycket sällsynt att man hittar mynt från denna tid i Sverige. Från Neros tid har tidigare bara fyra bronsmynt hittats i Sverige. Men från senare perioder, särskilt vikingatiden, finns tusentals utländska myntfynd. Frågan är hur det nu upphittade myntet har hamnat på museigården? Är det en slarvig museitjänsteman som tappat det? Eller är det en nordbo som tog med sig det som en souvenir från romerska riket för cirka två tusen år sedan?

– Det är inte helt lätt att förklara hur myntet hamnade här, säger Marie Svedin. Vi har inte hittat några anteckningar om myntet i museets fyndlistor eller i litteraturen. Det är svårt ärgat, vilket tyder på att det legat i jorden länge. Det är alltså möjligt att myntet kom till platsen redan under förhistorisk tid.

Det är andra året i rad som Historiska museet under sommaren låter besökare prova på arkeologi och gräva ut museets gårdshistoria. Förutom myntet har man bland annat hittat förhistorisk keramik, krukskärvor från 1600-talet och ammunition från 1800-talet. Mycket har hänt på platsen innan den blev en museigård, bland annat har Kungliga Livgardet funnits här.

(2008-08-22)